Fagdag og Åpen Gård på Øya vgs.

06.09.2019 (Oppdatert: 06.09.2019)

Fagmøte på Øya videregående fredag 20. sept. kl 10:00 Åpen Gård på Øya videregående lørdag 21.sept. kl 10:00

FAGMØTE PÅ ØYA VGS

FREDAG 20. SEPTEMBER

DIGITALT PRESISJONSLANDBRUK

Festsalen i Hovedbygget

10.00 – 10.10 Åpning ved Ragnar Torland, MelhusBanken

10.10 – 10.50 Jogeir Agjeld, koordinator for landbruksteknikk

i Norsk Landbruksrådgivning

Presisjonslandbruk som gir bedre avling og økonomi

10.50 – 11.30 NMBU v/Forsker Lars Grimstad

Framtidens jordbruk – Er robotisering en mulighet

11.30 – 12.15 Pause med lunsj

12.15 – 12.45 NoFence v/Harald Harstad

Virtuelle gjerder for beitedyr

12.45 – 13.00 Eika Forsikring v/Morten Bergum

Cyberforsikring – hvorfor er dette viktig innen landbruket?

13.00 – 13.10 Melhus Makers v/Frode Mastad

Fra idè til nytt produkt

13.10 – 13.45 Ola Fiskvik fra Skatval

Koordinatfestede jordprøver som grunnlag for utjevningskalking

Tildelingskart gjødsel

Autostyring av traktor, valg av utstyr og erfaringer

13.45 – 14.00 Lars Erik Huseby fra Buvika

Seksjonskontroll, mineralgjødselspreder og åkersprøyte

Tips og brukererfaringer

Etter foredragene blir det demonstrasjoner og stands ute.

Påmelding på seminaret gjøres ved å innbetale deltakeravgift på kr 200,- pr. person

via Vipps #107750 innen 17.09.19. Deltakeravgiften dekker lunsj.

 

LØRDAG 21. SEPTEMBER KL 10-15

UTEAKTIVITETER HELE DAGEN

• Salg av produkter ute og inne • Besøk dyrene i fjøset • Åpen ridehall • Snekring for barn

• Øyas friluftsaktiviteter • Gauldal Brann og Redning kommer • Aktiviteter for barn

• Besøk alle våre utstillere i utstillerhallen

Kiosk med salg av ka e, saft, vafl er og pølser.

Middagsservering i skolens kantine kl. 12.00-16.00

Gratis parkering på anviste plasser.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.