Bonden som byggherre

25.09.2019 (Oppdatert: 01.10.2019) Jan Arve Langørgen

NLR Trøndelag tilbyr kurs for deg som skal bygge ny driftsbygning. Kurset gir et godt grunnlag for en god prosess i forkant av et byggeprosjekt, og veien til et godt gjennomført byggeprosjekt. Kurset er både for de som allerede har konkrete byggeplaner nå men også for andre som tenker bygging flere år fram i tid. Kurset er aktuelt for alle typer landbruksbygg enten det er melk/kjøtt, kjølelager for potet/grønnsaker, korntørke eller bygg innenfor bioenergi

Kurset går over to dager og tar for seg aktuelle tema innen oppføring av landbruksbygg

  • Kurset inneholder tema innen: 
  • Økonomi/veivalg og finansiering
  • Planløsninger og kostnadskalkyler
  • Byggeprosessen og byggeledelse
  • Byggesøknad og kommunal saksbehandling
  • SHA og Byggherreforskriften

 

Kurssteder

Skjetlein 22. - 23. oktober kl. 09.00 - 15.30

Mære 29. - 30. oktober kl. 09.00 - 15.30

 

 

Kursledere er byggrådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

For mer informasjon om kursene kontakt Jan Arve Langørgen på telefon: 402 20 218 e-post: jan.arve.langorgen@nlr.no  

Kurspris: 

Kr. 2500,- for  medlemmer NLR Trøndelag

Kr. 3000,- for andre

 

PåmeldingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.