Vårbrakking av eng

18.05.2018 Magne Hårstad

Trøndelag har stor variasjon når det gjelder hvor langt våren har kommet, så det er veldig viktig at hver enkelt vurderer sprøytetidspunktet og ikke sprøyter for tidlig.

Her er ikke brakkinging helt vellykka. Foto: Oddbjørn Kval-Engstad

Ved vårbrakking av eng er det veldig viktig at veksten er kommet godt i gang før sprøyting. Gjerne 10-20 cm.

Kveka må ha minst 3-4 blad på sprøytetidspunktet, og rotugraset må ha tilstrekkelig bladmasse/rosett for å oppnå god virkning av brakkinga. Sprøyter man før dette er på plass vil virkninga i rota bli betydelig redusert og effekten av sprøytinga blir veldig dårlig.

Bruk et glyfosatbasert middel. Doseringa avhenger litt av hvilket handelspreparat som velges, og hvilke rotugras som finnes i enga. For å bedre virkningen kan det f.eks. være aktuelt å blande glyfosat med Ally, Harmony, Starane eller MCPA, alt etter hvilke rotugras som dominerer.

Hvor raskt plantedekket gulner ned er sterkt temperaturavhengig. Virkningen kan ses på plantedekket alt fra 3-14 dager etter sprøyting. Høg temperatur og luftfuktighet bidrar til raskere opptak i plantene.

Er du usikker på doseringa kan du ta kontakt med din lokale rådgiver for å få et mer presist svar enn det etiketten gir.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.