Markdag: Integrert bekjempelse av ugras i eng

06.09.2018 (Oppdatert: 06.09.2018) Heidi Hasselvold

Sted: Hos Jan Erik Sørhaug; Adresse: Bjørndalsvegen 515, 7944 INDRE NÆRØY Tid: Mandag 10. september kl 10 – ca 13

Tema for dagen:

  • Etablering av gjenlegg – ugrasproblematikk
  • Frøugras
  • Rotugras og jordarbeiding
  • Ugrasarter på stedet
  • Kantsoner og kantslått
  • Eventuelt

Dagen inngår i et prosjekt der et av målene er å gi økt kunnskapsutveksling mellom økologiske og konvensjonelle metoder for bekjemping av ugras i grovfôrproduksjonen.

 

Alle er hjertelig velkomne, enten du driver økologisk eller konvensjonelt. Ta gjerne med naboen 😊

Enkel servering

 Veibeskrivelse på Gulesider

Vi skal være ute; så husk klær etter vær

 

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SAFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.