Kurs i gnagerbekjempelse

05.10.2018 (Oppdatert: 05.10.2018)

Etter forskriftsendringer vil NLR så raskt som mulig sette i gang kurs i gnagerbekjempelse. Vi venter på endelig utforming av undervisningsmateriell og eksamener fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

15.10.2018 ble følgende endring tatt inn

Forskrift om endring i forskrift om plantevernmidler, forskrift om gebyr i matforvaltningen og forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

«Norsk autorisasjonsbevis for plantevernmidler med tilleggsbevis for gnagermidler gir rett til å kjøpe og bruke gnagermidler som er godkjent i produkttype 14 etter forskrift 18. april 2017 nr. 480 om biocider, men bare til bruk i og rundt bygninger på landbrukseiendom som innehaver av autorisasjonsbeviset eier eller leier, og bare dersom slik bruk er angitt på etiketten. For slik bruk gjelder forskrift 21. desember 2000 nr. 1406 om skadedyrbekjempelse.

Tilleggsbevis for gnagermidler gis etter gjennomført kurs i gnagerbekjempelse med bestått eksamen. Beviset er gyldig i ti år, og fornyelse krever ny gjennomføring av kurset.»

Kort sagt:

Gyldig autorisasjonskurs for plantevernmidler + dagskurs i gnagerbekjempelse med eksamen = rett til å kjøpe rottegift og legge ut på egen og leid gård.

NLR Trøndelag har kurset 6 kursholdere hos Folkehelseinstituttet, de venter nå på godkjenning fra fylkesmannen til å holde kurs. Vi kommer tilbake med invitasjon til kurs så snart alle formaliteter er på plass.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.