Klimasmart landbruk - et lynkurs i landbrukets klimaløsninger

05.10.2018 (Oppdatert: 22.10.2018) Heidi Rohde

Onsdag 21. november gjennomføres grunnleggende kurs om klimautfordringer og klimaløsninger i landbruket. Vi ser på bakgrunnen for klimaendringene som er på gang, og belyser aktuelle tiltak som kan settes iverk på den enkelte gård for å dempe klimagassutslipp fra gårdsdrifta. Kurset er første trinn i et landsomfattende prosjekt fram mot klimarådgivning på gårdsnivå. Det er bl.a. utarbeidet en klimakalkulator som vil danne grunnlaget for klimarådrådgivning på gårdsnivå

Program

18.00-18.15    Velkommen! Landbruket er viktig i klimaregnskapet v/Geir Fisknes, Mære   18.15-19.00    Landbrukets klimautslipp Hvor kommer klimagassene fra? Kretsløpet til karbon og nitrogen. v/forsker Anne Kjersti Bakken, NIBIO

19.15-20.00    Klimautfordringene- landbruket er en del av løsningen Hva kan vi gjøre for å redusere utslippene v/ prosjektleder Svein Skøien, NLR

20.00-20.30    Kaffe

20.30-21.00    Gårdens egen klimaplan v/rådgiver Jørn Brønstad NLR  

21.00-              Avslutning og oppsummering  

 

Ingen kursavgift   Vel møtt!  

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.