Kjøpe gjødsel før nyttår?

07.12.2018 (Oppdatert: 07.12.2018) Dagunn Moum

Gjødselpriser er Norge påvirkes av verdensmarkedspriser, men også av forhandlernes ønske om å styre varestrømmen. Gjødsel er som oftest billigst i september, og øker med økende termintillegg utover høsten. Hvor mye de øker, og hvordan grunnprisen endres er ikke nødvendigvis lik fra år til år. Akkurat nå vet vi ikke hvor stor denne forskjellen blir.

Hvordan utvikler gjødselprisene seg? Foto: Torhild S. Mjøen

I mellomjula 2017 økte grunnprisen betydelig, så forskjellen på å handle midt i desember og i januar var svært merkbar. Beregninger på forrige vinters priser viste at å handle fullgjødsel 25-2-6 i september ga 16% rente på pengene, regnet fram til 01.04. (tilsvarer enda høyere rente om det omregnes til rente pr år), å handle i desember ga 14% rente fram til 01.04., mens handel i januar, ga kun 1,4% rente regnet fram til 01.04. Med slike forskjeller kan man ta opp ganske dyrt lån for å kjøpe gjødsel i tide. Utfordringen er at dette kun kan regnes sikkert i ettertid.

 

Kjøpstidspunkt i forhold til tilbakebetaling av merverdiavgift

Dersom du har årsoppgave for merverdiavgift, vil kjøp av gjødsla i 2018 gjøre at du får tilbake avgifta i april 2019. Det er da en forutsetning at varen er levert og fakturert i 2018. Venter du til over nyttår vil du først få tilbake merverdiavgifta i 2020. Har du 2-måneders mva.-terminer vil kjøpstidspunkt ha lite betydning i forhold til merverdiavgift.

 

Skatt

Skattemessig har før eller etter årsskiftet ingen ting å si, da kostnadene = innkjøpsprisen, og disse føres slik at kommer på året da gjødsla brukes uansett.

 

Lagring og likviditet

Dersom du ikke kan lagre gjødsla sikker mot vanninntrenging, eller om du med å handle gjødsel stiller deg i en situasjon som gir deg likviditetsproblemer – med dårlig søvn og ekstra kostnader pga. for sen betaling, skal du ikke handle gjødsel før du skal bruke den.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.