Informasjonsmøte om potetcystenematode (PCN) på Frosta

13.02.2018 (Oppdatert: 13.02.2018) ,  Tonje Aspeslåen | Nyhet

Målet med møtet er å samle landbruksnæringa til et felles informasjonsmøte for å orientere om PCN status i regionen, håndtering av funn og hvordan unngå spredning.

Foto: Ragnhild Borchsenius

Tid: 5.mars kl. 12.00 - 15.15
Sted: Frostasenteret (COOP), Frosta, møterom 2.etg


Program:

12.00-12.15: Kaffe
12:15-12.20: Velkommen
12.20- 13.00: PCN- status da og nå, orientering om veien fra påvist funn på Frosta og Stjørdal. Håndtering fram til i dag v/Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag
13.00-13.50: Nasjonal bransjestandard for PCN v/ Borghild Glorvigen, Norsk Landbruksrådgiving
13.50-14.15: Pause med en liten matbit
14.15-14.45: Orientering om regelverk og håndtering av PCN i Trøndelag v/ Bjørn Røthe Knudtsen, Mattilsynet
14.45-15.15: Diskusjon og avslutning

Med forbehold om endringer i programmet


Møtet finansieres av Fylkesmannen i Trøndelag