Fagmøte om vekstskifte i økologisk produksjon

31.08.2018 (Oppdatert: 31.08.2018)

Tid: Mandag 10. september kl 17.00-20.00. Sted: Røstad Øvre på Levanger, hos Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu. Tomas Holz fokuserer på viktighet og muligheter for vekstskifte i økologisk produksjon

Det økologiske miljøet er i stadig utvikling og det kreves mer og mer kompetanse. Felles for alle sammen er at jorda og jordlivet er uhyre viktig, og det må vi ta vare på. Det kreves biologisk mangfold både under og over jorda, noe som tilsier en god jordstruktur og en god plantekultur.

For en grønnsaksprodusent er det viktig å ha god jord som er tilpasset en bestemt kultur, f. eks kålrot eller gulrot. I Trøndelag er det spesielt økologisk gulrot som er i vinden ettersom markedet etterspør det, og vil ha MYE.

Men, monokultur og volumproduksjon har sine store utfordringer. Her må vi spille på lag med naturen og tenke på et vekstskifte som ivaretar jord og biologisk mangfold ved å veksle mellom ulike kulturer

Gjennom et samarbeid mellom ulike produsenter, er det mulig å få til et meget godt vekstskifte som vil tjene alle. Både gras, korn, potet og grønnsaker har behov for vekstskifte.

Vi har invitert Thomas Holz som har lang erfaring som grønnsaksrådgiver i Norge og Tyskland. Til daglig jobber han som rådgiver i NLR Østafjells, men har også oppdrag for NLR sentralt på grunn av sin store kompetanse på økologisk grønnsaksproduksjon. Han har også gode kunnskaper om kompostering og vil nevne viktige tiltak i vekstskiftesammenheng..

 

Program: Velkommen ved Toril S. Holm, NLR Trøndelag SA

        

  • Kort presentasjon av deltakere på møtet

Vi må få oversikt over hvor mye tilgjengelig ØKOLOGISK jord som er tilgjengelig og hvor mye som kan være tilgjengelig og egnet for en volumproduksjon.

Thomas vil gå gjennom ulike utfordringer:

  • Jord og jordstruktur - hvilke krav stilles til den? Og hvilke tiltak er nødvendige?
  • Hvilke ugras er problem og hvilke tiltak er nødvendige?
  • Sykdom og skadedyr vil også gi utfordringer – Thomas vil presentere ulike vekstskifter.
  • Økonomi i forbindelse med leie er også viktig.Og det er sikkert flere utfordringer: (topografi, tilgang vann, arrondering m.m)
  • Diskusjon
  • Det blir enkel servering. Alle hjertelig velkommen


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.