Bekjempelse av eng- og krypsoleie i etablert grasmark

18.05.2018 Magne Hårstad

Både eng- og krypsoleie er en fleirårig plante med trevlerot som opptrer som ugras i eng og beite.

Ill.foto: Nina Iren Ugelvik

Engsoleia formerer seg utelukkende med frø og trives best i fuktig, svakt sur jord med høgt innhold av organisk materiale. Planta er giftig i frisk tilstand og har en bitter smak. Normalt skyr derfor storfe engsoleia på beite. Som høy er derimot ikke engsoleia giftig.

Krypsoleia formerer og sprer seg med frø og krypende rotslående stengler. Den trives best i næringsrik, fuktig, leirholdig jord, men kan vokse på de fleste jordtyper.

 

Kjemisk bekjempelse av engsoleie

Det beste tidspunktet for sprøyting er på rosettstadiet. Express, Hamony Plus SX, Duplosan meko eller MCPA + Mekoprop er alle gode middel mot engsoleia. Ved brakking av arealet er også roundup effektiv mot engsoleia.

 

Kjemisk bekjempelse av krypsoleie

Det beste tidspunktet for bekjempelse av krypsoleie er også ved rosettstadiet. Flurostar/Tomahawk + MCPA, MCPA + Banvel og Duplosan Super er alle gode middel mot krypsoleia. Ved brakking av arealet er derimot roundup ikke like effektiv mot krypsoleie som engsoleie.

 

NB!      

  • Alle de foreslåtte midlene mot engsoleie og krypsoleie skader kløver!
  • Sjekk alltid behandligsfristen for midlene som blir brukt slik av perioden mellom sprøyting og slått/beite blir overholdt!
  • Les etiketten!


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.