Stilling ledig: Regnskapsfører

13.07.2017 (Oppdatert: 13.07.2017) | Nyhet

Regnskapsfører Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA søker etter regnskapsfører i hel stilling. Vi jobber hovedsakelig med landbruksregnskap og tilgrensende næringer, slik at bakgrunn fra og kjennskap til landbruk vil være en stor fordel. Stillingen kan kombineres med annet arbeid i organisasjonen. Søkere vil få ansvar for egen kundeportefølje. Autoriserte søkere eller søkere som er interessert i å videreutdanne seg til å bli autoriserte regnskapsførere vil bli prioriterte. Ønsket tiltredelse er høsten 2017.