Spredning av husdyrgjødsel og regelverk

24.08.2017 (Oppdatert: 24.08.2017) ,  Aage Krokstad | Nyhet

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav hjemler reglene for spredning av husdyrgjødsel. Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekt eller frossen mark.

Ill.foto: Ragnhild Borchsenius

Generelt kan spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling foregå fram til 1. september.

Generelt skal husdyrgjødsel som spres i perioden 1. september og fram til 1. november moldes ned senest innen 18 timer.

Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Kommunen kan også ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning i perioden fra og med 1. september til 1. november.

For å være sikker på hvilke tidsfrister som gjelder der du er må du undersøke hvilke tidsfrister som gjelder i din kommune.

Husdyrgjødsla utnyttes best når den blir spredd om våren i åker, eller på overflata av engarealer, i moderate mengder. I år har det for enkelte vært utfordrende å få spredd husdyrgjødsel etter 1. slått på grunn av våte forhold og at gjenveksten var kommet for langt da jorda hadde tørket opp. Dette har for enkelte medført at de har forholdsvis mye husdyrgjødsel på lager som de må disponere i løpet av høsten på grunn av begrenset lagerkapasitet.

Husdyrgjødsel som spres uten nedmolding/nedfelling skal spres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites. Hvis en ikke har denne muligheten må husdyrgjødsla spres på overflata av eng/åker og pløyes ned senest innen 18 timer.

Unngå dumping av store mengder husdyrgjødsel på små arealer. Dette kan fort ødelegge jordstrukturen på arealet som blir tilført gjødsla, samtidig som det gir en dårlig økonomisk utnyttelse av husdyrgjødsla.

Det er sjelden værforholdene er slik at en får en optimal utnyttelse av husdyrgjødsla, men en må i hvert fall prøve å planlegge ut i fra det, og bruke det handlingsrommet som værforholdene tillater det enkelte år.

De fleste vil nok også i høst få kjørt ut nødvendig mengde husdyrgjødsel innenfor rammene av regelverket, selv om det ikke vil gi en optimal utnyttelse av næringsstoffene som husdyrgjødsla inneholder.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.