Pløyemarkdag Oppdal

05.10.2017 (Oppdatert: 05.10.2017) | Nyhet

Sted: Utigard Vindal, hos Sara Øvergaard og Jon Tønsberg. Adresse: Storlidalsvegen 238 Tid: Tirsdag 10. okt. kl. 11.00 (varighet ca 4 timer)

Oppdal Landbruksrådgiving 2012

Faglig innhold

·       Innstillingenes betydning for pløyeresultatet

·       Betydningen av riktig utstyr på plogene for et godt resultat

·       Praktisk kontroll av plog og tilpassing av traktor og plog.

·       Igangkjøring av oppmøtte ploger med kontroll og justeringer.

·       Vurdering av pløyeresultatet og videre innjusteringer for god pløying.

·       Kursdeltakerne bør ta med egen traktor og plog.

 

 

Instruktør:    Atle Haugnes, maskinteknisk rådgiver Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

 

Servering av mat og kaffe.

Arr: Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag