Lokalt store angrep av myrstankelbein i ytre deler av Sør-Trøndelag

15.06.2017 (Oppdatert: 15.06.2017) Ragnhild Borchsenius

Larven til myrstankelbein kan har periodiske herjinger, og spesielt på Vestlandet. Etter en prat med lokal rådgiver på Sunnmøre referer han til at det i de siste årene bare har vært flekkvise angrep på enkeltbruk. Det litt spesielle for denne sesongen er at vi ser kraftige angrep i enkelte områder av kystnære strøk i de sørligste delene av Trøndelag.

Skade av myrstankelbein i eng. Foto: Olav Martin Synnes, NLR Vest

Larven til myrstankelbein lever i jord og overvintrer som små larver. Når det begynner å bli varme i jorda om våren våkner disse larvene til liv, og kan være et et alvorlig skadedyr på eng og åker, særlig på gras. Larvene spiser røtter og angrep kan merkes ved at mange planter visner og dør. Angrepet starter først på tørre plasser i terrenget, og sprer seg deretter utover i nye områder. For å sitere en bruker: "Vi trodde dette var overvintringsskader, men flekken vokste i omfang etter at den først hadde begynt å bli grønn". Nysådde felt er særlig utsatte. Om våren og forsommeren er larvene er store og aktive, og forårsaker mest skade. Et annet varseltegn som gjør at man bør være litt observant er når det er ansamling av kråker og måser på disse arelene. Her er det mange godbiter for fuglene, og de tiltrekkes også disse områdene.

Larvene forpupper seg i slutten av juni, og da opphører også skaden. Voksne myrstankelbein svermer i august. Det er en generasjon i året.
Har du en larve per neve jord har du et kraftig angrep. Larvene er aktive fram til midten av juni, og det er tryggest å vente til puppestadiet er over før en fornyer enga. Noen har imidlertid ikke tid til å vente, og tar sjansen på å fornye enga så fort som mulig. Flere har erfart at med ei skikkelig jordarbeiding med pløying etterfulgt av harving kan dette gå bra.

For å berge årets forsesong bør dekkvekst og ettårig grønnfôrvekster være alternative løsninger.

For mer informasjon om myrstankelbein kan artikkelen av Olav Martin Synnes, Norsk Landbruksrådgiving Vest anbefales.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.