Leiejord - nødvendig men kostbar ressurs!

23.11.2017 (Oppdatert: 23.11.2017) Per Helge Haugdal

Åpent møte i Namsos mandag 27.november kl. 19.00 Namdalshagen, møterom Rian.

Ill.foto: Ragnhild Borchsenius

Driv du landbruk med diesel og dekk, og kjøre all fortjenesta vekk?

Eller leie du ut jorda te aill som vil - bærre itj te nabo´n som e vrang og itj snill?

Kan vi i jordbruket håll på sånn lenger?

No må vi tenk både klima og penger!


Andelen leiejord i Nord-Trøndelag er på 35 %, og denne andelen stiger. Hensiktsmessig lokalisering av det arealet en skal drive er vesentlig for effektiv og bærekraftig produksjon av mat og fôr. Leiejorda kan derfor gi utfordringer; uklart vedlikeholdsansvar, lange transportavstander, mye krysskjøring.

Ruralis (tidligere Bygdeforskning) er i gang med et forskningsprosjekt «Landfrag», der Midtre Namdal er et av flere områder der det blir satt fokus på disse utfordringene, og å finne fram til tiltak der en kan oppnå en bedre arealstruktur til tross for økende leiejordandel. Som en start på dette prosjektet arrangeres åpent møte i Namsos førstkommende mandag kveld.

Program for møtet:

  • Innledning ved Oddbjørn Riseth, MNS Miljø og landbruk;
  • Presentasjon av Landfrag; Egil Petter Stræte, forsker ved Ruralis;  
  • Aktive bønder – framtidas leilendinger? Resultater fra en studie av leiejordsproblematikk med hovedvekt på transportkostnader; Per Helge Haugdal, NLR Trøndelag.
  • Hvordan står det til i dag med driveplikta i forhold til jordloven; Elin Øien, MNS Miljø og landbruk
  • Vil nye klimakrav gi oss nye utfordringer som leiere og utleiere; Borgny Grande, Nord-Trøndelag Bondelag.
  • Gruppearbeid / diskusjon om utfordringer og mulige løsninger i vårt område. Prosessleder Tone Magnussen, Nordlandsforskning.

Aktive jordbrukere og utleiere av jord i Midtre Namdal er spesielt velkommen!

Vi serverer litt kveldsmat, og vil gjerne ha påmelding til tlf 971 69 650 eller 900 70 658

 

Arr. Midtre Namdal Samkommune, miljø og landbruk, NLR Trøndelag,                       

Prosjektet LANDFRAG ved Ruralis

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.