Innkalling til siste ekstraordinære årsmøte i Namdal Forsøksring

17.11.2017 (Oppdatert: 17.11.2017)

Sted: Landbrukets Fagsenter; Servicebygget, Overhalla. Tid: 06.12.2017 kl. 12.00

Sakliste:

  1. Valg av møteleder og to personer til å skrive under protokollen
  2. Oppløsning og sletting av Namdal Forsøksring

 

Ekstraordinært årsmøte i Namdal Forsøksring 04.02.2016 vedtok at Namdal Forsøksring skulle sammensluttes med Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag og Oppdal Landbruksrådgivning, der NLR Namdal SA var overtakende selskap, og med nytt navn Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA.

Det ble satt som en forutsetning for oppløsning og sletting av Namdal Forsøksring at sammenslutningen kunne gjennomføres uten vesentlig skattebelastning.

Sammenslutningen ble gjennomført med virkning fra 01.05.2016.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skatt Midt-Norge ble avgitt 19.04.2017 om at sammenslutningen kunne gjennomføres uten beskatning slik den var forutsatt gjennomført i sammenslutningsavtalen.

Forutsetningene i vedtaket fra 04.02.2016 skal dermed være oppfylt, og Namdal Forsøksring kan overføre sine eiendeler til Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag, og deretter slettes.

 

Forslag til vedtak:

Namdal Forsøksrings eiendeler, gjeld, samt rettigheter og forpliktelser overføres til Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA i tråd med sammenslutningsavtalen, og med virkning fra 15.11.2017.

Årsmøtet vedtar at Namdal Forsøksring oppløses og slettes.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.