Velkommen til Grovfôrkonferansen 2018, Stjørdal, 7. - 8. februar

01.12.2017 (Oppdatert: 04.01.2018)

Med bakgrunn i prosjektet «Grovfôrbasert melk- og kjøttproduksjon fram mot 2030» arrangeres en nasjonal grovfôrkonferanse på Scandic Hell, Stjørdal, 7. - 8. februar 2018. Der presenteres siste nytt fra forskning og utvikling i produksjon av grovfôr.

Mer, bedre og billigere grovfôr er viktig for å kunne produsere mer mat på norske ressurser. (Foto: Anne Karin E. Botnan, NLR Trøndelag)

– Det er stort fokus på grovfôr i mange sammenhenger for tida. Målet er å øke andelen grovfôr i produksjonen av melk og kjøtt her i landet, sier prosjektleder Lene Elise Dahl i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Trøndelag. Hun påpeker at økte grovfôravlinger er viktig for å kunne produsere mer mat på norske ressurser.

– På Grovfôrkonferansen 2018 presenteres resultater fra dette prosjektet og andre aktuelle prosjekter innenfor produksjon av grovfôr. Målgruppa er gårdbrukere og rådgivere fra hele landet. Målet er å samle mer enn 200 deltakere til faglig oppdatering og diskusjon om grovfôrproduksjon, sier Dahl.

 

Program 

Dag 1 - onsdag 7. februar

09.30-10.00

Kaffe

10.00-10.30

Grovfôrets plass i en framtidsretta bioøkonomi

Ola Hedstein, direktør i Norsk Landbrukssamvirke

10.30-10.45

Grovfôrprosjektet i Nord-Trøndelag - Hva er gjort og hva er oppnådd?

Lene Elise Dahl, NLR Trøndelag

Avling og økonomi

10.45-11.05

Hva skal til for å vinne Grovfôrkampen? Kåring av vinneren 2017

Lars Nesheim, juryleder, og Anders Rognlien, Yara

11.05-11.25

Fem råd for reduserte kostnader - økt lønnsomhet i grovfôrproduksjonen

Aslak Botten, NLR Østafjells

11.25-11.40

Pause

11.40-12.10

Graset veks godt på norsk naturgrunnlag! Veit vi å verdsetje det?

Håvard Steinshamn og Anne Kjersti Bakken, NIBIO

12.10-12.40

Skal eller skal ikke etterveksten slås om høsten? 

Marit Jørgensen, NIBIO

12.40-13.00

Fornying av eng ved forenkla jordarbeiding - state of the art

Mats Höglind, NIBIO

13.00-14.00

Lunsj

Mekanisering, fôrkonservering og kvalitet

1400-1430

Muligheter og begrensinger for fortørking med det utstyret som er på markedet

Sverre Heggset,  NLR Landbruk Nordvest

14.30-15.30

Effect of dry-matter in high quality silage making, Dutch experiences

Gerard Abbink, Groeikracht, Nederland                          

15.30-16.00

Senaste nytt om gräs och kvalitet från grannlandet

Elisabet Nadau, SLU Skara/Hushållningssälskapet

16.00-16.30

Pause

16.30-17.00

Hva er status på det norsk grovfôr etter en krevende sesong?

Ingunn Schei, Tine

17.00-17.30

Sporer fra grovfôr til mjølk - på leiting etter nåla i høystakken

Håvard Nørstebø, Tine/NMBU 

17.30-18.00

Fjernmåling av avling og kvalitet - akademisk leiketøy eller til praktisk nytte for bonden? 

Marit Jørgensen m.fl., NIBIO

19.30

Festmiddag

Dag 2 - Torsdag 8. februar

Beiting

08.30-09.00

Mjølkeku: Beitetildeling, beiteåtferd og produksjon på beite

Håvard Steinshamn, NIBIO

09.00-09.30

Ammeku: Fôropptak og produksjon på innmarksbeite gjennom sesongen

Øystein Havrevoll, Nortura

09.30-10.00

Småfe: Fokus på beite, viktig både for økonomien og omdømmet til sauebonden

Finn Avdem, Nortura

10.00-10.20

Pause

10.20-10.40

Praktiske erfaringer med beiting og robot

Olav Einar Hegstad, bonde

10.40-11.00

Økonomien i beite til mjølkeku

Oddbjørn Kval-Engstad, NLR Innlandet

11.00-11.30

Klimaavtrykk i grovfôrproduksjonen - Klimakalkulator på gårdsnivå  

Helge Bonesmo, Landbrukets Dataflyt SA

11.30-12.30

Lunsj

Heilgrøde - joker eller svarteper?

12.30-13.10

Heilgrøde vs. maisensilasje og heilgrøde med og uten belgvekster - hva avgjør valget for den svenske bonden?

Elisabet Nadeau, SLU/Hushållningssälskapet

13.10-13.30

Dyrkingspotensial og optimering av høstetidspunkt

Anne Kjersti Bakken, NIBIO

13.30-13.50

Pause

13.50-14.10

Høsting og konservering for best mulig bevaring og utnytting av stivelsen. 

Astrid Johansen, NIBIO

14.10-14.30

Utnytter kua stivelsen i heilgrøden uten at kornet knuses? 

Åshild Randby, NMBU

14.30-14.50

Min erfaring med heilgrøde - fra en praktikers ståsted

Geir Skjesol, bonde

14.50-15.10

Fôrplanlegging med heilgrøde i Norfôr og hvordan resultatene fra prosjektet kan utnyttes 

Erik Brodshaug, Tine

15.10

Avslutning

 

 

 

 

Deltakeravgift  

Hele konferansen, inkl. festmiddag og overnatting i enkeltrom

Bønder: kr 2450,-

Rådgivere og forvaltning: kr 2950,-

Deltakelse kun én dag: kr 700,- 

Festmiddag onsdag kveld: kr 665,-

  

Konferansen er fullbooket og påmeldingen er stengt.

 

Arrangører: 

 • NLR 
 • NIBIO
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Tine
 • Nortura
 • Bondelaget
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 

Arrangementskomité:

 • Lene Elise Dahl, NLR Trøndelag
 • Ragnhild Borchsenius, NLR
 • Anders Mona, Fylkesmannen i Trøndelag
 • Astrid Johansen, NIBIO
 • Erik Brodshaug, Tine
 • Arnodd Kjenstadbakk, Nortura

 

Sponsorer: 

 

 

  

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.