Tid for jordprøvetaking

21.09.2017 (Oppdatert: 21.09.2017) ,  Heidi Rohde | Nyhet

Jordprøvesesongen er like om hjørnet. Det vil sannsynligvis være litt ulik praksis i hvordan dette organiseres også denne høsten i vår sammenslåtte enhet. Men vi tilbyr våre medlemmer en påminning om jordprøvetaking når det har gått ca 6 år siden sist det ble tatt ut.

Jordprøvetaking på Oppdal, Foto: Jenny Heggvold

Det er likevel du som bonde som er ansvarlig for å ha oppdaterte jordprøver og gjødslingsplan. Vi oppfordrer derfor alle til å ta en sjekk på at dette er i orden, og ta kontakt med oss dersom dere er usikker på alder og antall jordprøver.

Kravet er fremdeles at gyldige jordprøver ikke skal være eldre enn 8 år, og at det skal være på det arealet det søkes produksjonstilskudd på. (Også leieareal)

Litt mangel på ressurser i enkelte områder denne høsten, gjør at vi noen steder oppfordrer så mange som mulig til å ta jordprøver selv. Dette får du beskjed om.

Vi låner ut jordprøvebor og esker til prøvene på våre kontor og noen flere steder. Der kan prøvene også leveres inn.

 

Tørking, pakking og innsending av prøvene til analyse hos Eurofins, ordner vi gratis for medlemmer.

 

Prisinfo:

   

 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt med nærmeste rådgiver. Her finner du oss

 

Regelverket sier:

Forskrift om gjødselplanlegging sier at representative jordprøver skal tas ut hvert 4-8 år. For å unngå trekk i produksjonstilskudd og KSL, må det derfor foreligge nye jordprøver minst hvert 8. år. Husk leiejorda, den skal ha jordprøve innen 2. leieår

 

Hvordan ta ut jordprøver? Se videoen vi har laget. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.