Beitemarkdager med beitegransker Yngve Rekdal 24. og 25. august på Oppdal

11.08.2017 (Oppdatert: 14.08.2017) | Nyhet

Utmarksbeitet er en viktig ressurs for oss i fjellandbruket. For et saubruk i Oppdal regnes 30-50% av årsfôret å komme fra utmarksbeite, storfe er litt mindre i utmark nå enn før – men beitesesongen er viktig også for storfe. Yngve Rekdal i NIBIO er blant de fremste beiteforskere og botanikere vi har i landet, og han har trålt i Oppdal sitt kulturlandskap i daler og fjell i flere ti-år. Nå sist gjennomførte han sammen med sine kollegaer i NIBIO vegetasjonskartlegging i Oppdals østfjell i 2014-15.

Michael Angeloff og Yngve Rekdal på beitekartlegging i østfjella Oppdal, 2015

 

Har du sau eller storfe på utmarksbeite? Lurer du på hvordan beitet ditt er, hva du best kan gjøre for å utnyttet utmarka godt?

 

Bli med på markdag enten i bjørkeskog eller til fjells

 

Torsdag 24. august kl. 18.00 – Kvalsjordsætra i Gjevilvass-dalen (hos Tove Godtland/Bent Inge Hoel) med fokus på beite i fjellbjørkeskog

 

Fredag 25. august kl. 11.00 – Larssætra i Unndalen (hos Berit H og Joar Foss) med fokus på beite i høgfjellet

Tema: 

  • Kjennetegn på godt beite
  • Husdyra sin måte å nyttiggjøre seg beitet
  • Skjøtsel og bruk av beiter

             

Det blir kaffe og servering.

 

Bli med på beitemarkdag med Yngve Rekdal, Oppdal kommune og NLR Trøndelag!