Traktorkurs for damer, Oppdal

16.05.2017 (Oppdatert: 06.06.2017)

Damer i landbruket både vil og kan, men det er ikke alltid at de slipper til.

Les mer ›

Når skal kunstgjødsla spres på enga?

16.05.2017

Mange steder er husdyrgjødsla for lengst spredd. Hvor lenge skal man da vente før man sprer kunstgjødsla?

Les mer ›

Viktig å tenke på før barn og ungdom begynner i jobb

11.05.2017

Stort sett gjelder reglene i arbeidslivet for alle, uansett hvor gammel du er, men på noen områder finnes det spesielle regler for personer under 18 år.

Les mer ›

Veksten er i gang

11.05.2017

Med unntak av noen fjellområder har vi nå registrert vekststart i hele Trøndelag. Spennet er stort, og på Frosta nærmer vi oss 200 døgngrader.

Les mer ›

Erfaringsgrupper i oljevekster

10.05.2017

Tett på gjennom sesongen. Skal du dyrke oljevekster i år? Bli med på erfaringsgruppe der vi besøker hverandres åkere og følger med på utviklingen gjennom sesongen.

Les mer ›

Delgjødsling til eng?

04.05.2017

Med bakgrunn i avlingskampen i grovfôr i 2016 hvor noen av deltagerne valgte å dele opp gjødslinga av handelsgjødsel har det kommet opp den del spørsmål rundt temaet.

Les mer ›

HUSK! Søknadsfrist for produksjonstilskudd – 15. mai.

04.05.2017

Registrering av dyretall (ikke lam) er det som skal registreres i mai (fra 2018 er det 1.-15.mars).

Les mer ›

Markdager i grønnsaker og potet

27.04.2017

TEMA- Grønnsaksjord, jordstruktur, jordøkologi, mekanisk utstyr til jordarbeiding. Malvik, Fosen, Jøa og Levanger

Les mer ›

Markvandring gras Åsenfjord

27.04.2017

Tid: Tirsdag 9. mai kl. 10 Sted: Samdrifta Nesjø/Berg Melk i Åsenfjorden Vi skal diskutere kvaliteten på gras som er høstet sent, og konsekvenser av sen høsting på vekstpotensialet våren etter.

Les mer ›

Kurs i økologisk bringebær og tindveddyrking

27.04.2017

Grunnleggende kurs i dyrking av bringebær og tindved på Stjørdal. NLR Trøndelag har som mål å bidra til økt produksjon av grønnsaker bær og potet.

Les mer ›

Vi oppdaterer nettsidene våre

26.04.2017

Landbruksrådgivingen i Trøndelag har slått seg sammen til Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. Nå slår vi sammen nettsidene våre også.

Les mer ›

Innkalling til ekstraordinært avsluttende årsmøtet for Oppdal Landbruksrådgivning

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Oppdal landbruksrådgivning ble 1.5.2016 en del av Norsk landbruksrådgivning Trøndelag SA. Avsluttende årsmøte for Oppdal landbruksrådgivning ble avholdt 2.november 2016.

Les mer ›

Starter jakten på 100 klimasmarte løsninger i landbruket

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Mer ekstremnedbør og større værvariasjon gjør at norske bønder allerede merker konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer.

Les mer ›

Vet du hva du sprer? Ta prøve av husdyrgjødsla!

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Møkk er ikke bare møkk, både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer i husdyrgjødsla.

Les mer ›

Grovfôrrådgivning

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Grovfôrprosjektet i Nord-Trøndelag er inne i sitt siste år. Prosjektet har utviklet rådgivingsmetoder, rådgivingsverktøy og samarbeidsarenaer med Tine og Nortura.

Les mer ›

Markdag i høstkorn

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Tirsdag 18 april, klokka 11-13, hos Trygve Hammer, Flagvegen 50A, Inderøy.

Les mer ›

Starter jakten på 100 klimaløsninger i landbruket

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Mer ekstremnedbør og større værvariasjon gjør at norske bønder allerede merker konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer.

Les mer ›

Mulighet for jordprøvetaking når telen har gått

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Har du behov for å få tatt ut jordprøver så fort som mulig? I så fall er det muligheter nå, så snart telen har gått.

Les mer ›

Kick-off på grovfôrsatsing i Snåsalandbruket

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Trenger du mer grovfôr? Ønsker du å øke andelen av grovfôr i rasjonen? Har du lyst til å bedre økonomien på din gård? Kom på Snåsa Hotell 4. april kl 18:45

Les mer ›

Sikkerhet for barn på gård

26.04.2017 (Oppdatert: 26.04.2017)

Ta barnas sikkerhet på gården på alvor.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.