Norsk Landbruksrådgiving i Trøndelag samlet til et rike

21.12.2016 (Oppdatert: 15.02.2017)

Fra første januar blir all virksomhet samlet i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA, som blir Norges største rådgivingsenhet innen NLR med 3800 medlemmer og 60 ansatte fordelt på 19 kontor over hele Trøndelag. HMS-rådgiverne i Trøndelag blir også en del av denne enheten.

Det nye styret i NLR Trøndelag SA.

Hensikten med å etablere en felles

trøndersk landbruksrådgiving er å

«Etablere en sterk og slagkraftig

medlemseid organisasjon i

Trøndelag som utvikler, formidler

og selger kunnskap og tjenester

til landbruket i regionen, herunder

rådgivningstjenester innenfor jord

- og plantekultur, økonomi,

byggeplanlegging, maskinteknikk,

fornybar energi, klima, HMS og

regnskapstjenester.»

Kunnskap er basisen for NLRs

virksomhet og vi jobber hver dag for

å øke kompetansen om landbruk.

Dette gjøres gjennom rådgiving,

prosjekter, forsøk, i dialog med

gårdbrukere, og i samhandling med

andre. NLR Trøndelag skal være i

front innen de fagområdene vi

betjener, landbruksrådgivinga skal

bidra til å utfordre brukerne på nye

ting, og at vi skal kunne utvikle

kompetanse, selge tjenester og

nyheter til nytte for gårdbrukerne.

NLR Trøndelag SA er opptatt av at

medlemmene skal få hjelp når de

trenger det, og at god tilgjengelighet

av tjenestene er noe vi må prioritere.

NLR Trøndelag SA blir et sterkt

regionalt selskap innen NLR med

stor faglig bredde. Jord- og

plantekultur blir fortsatt et det største

fagområdet. Arbeidet med jord og

plantekultur er fortsatt

basisoppgaver for NLR NT. Vi

merker økt fokus på avling, der

agronomi og hydroteknikk er viktige

arbeidsfelt framover. Når vi blir en

større organisasjon vil vi bli i stand til

å dekke både grovfôr, korn, potet og

hagebruk på en god måte.

Bygningsplanlegging og

byggeledelse er viktige fagområder

som vi satser på framover, og vi er

stolte av at vi er den regionen i

landet som har lyktes best på dette

området. Økonomisk rådgiving er et

annet viktig område som betyr mye

for lommeboka til bonden. Her er vi i

en særstilling ved at vi som de

eneste i NLR også tilbyr

regnskapstjenester. Klima og

fornybar energi er nye og viktige

områder i NLR-systemet der vi i

Trøndelag satser på å ligge i forkant

for å utvikle og tilby salgbare

tjenester til våre medlemmer. HMS

blir også et stort fagområde fra 1.

januar, og vi utmerker oss med å ha

klart flest av både HMS- rådgivere

og medlemmer av regionene. Dette

er en styrke for å videreutvikle

fagområdet til beste for våre

medlemmer og kunder.

2017 blir et spennende år der NLR

Trøndelag for alvor må sette fart

framover. I dette arbeidet setter vi

pris på tilbakemeldinger fra våre

medlemmer. Så ta kontakt, bruk oss

og kom med dine forventninger,

dette er viktig for at vi skal kunne

utvikle oss og innfri. Vi ønsker å

være bondens førstevalg! Som

medlem kan du hjelpe oss med det.

Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnereei god jul og et godt nyttår

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.