Grovfôr 2020 - Meld deg på!

04.01.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Prosjekt 2020 søker deltagere til gjennomgang av egen grovfôrøkonomi med påfølgende motiverende fagmøte. Målet er økt avling og reduserte kostnader.

De to første fagmøtene vil bli gjennomført våren 2017 på følgende steder:
Trøndelag: Scandic Hell, Stjørdal, 17.- 18. mars
Østlandets dal- og fjellbygder: Lillehammer Hotell, 24- 25. mars


Program
Gruppearbeid med basis i eget tallgrunnlag i Grovfôrøkonomi, i møte med rådgiver fra NLR eller TINE
Foredrag Avlingsnivå og -registrering, arealbruk, gjødsling, kalking, etablering av eng, høsting og konservering, økonomi og driftsledelse.
Festmiddag God mat og drikke, underholdning


Påmelding
Førstemann til mølla-prinsippet gjelder pga. begrenset plass. Grovfôr 2020 har valgt å prioritere gruppa mjølkeprodusenter, bl.a. for å få gode diskusjoner i gruppene. De som melder seg på, vil få tilbakemelding om hvorvidt de kan få delta eller ikke.
En forutsetning for å delta er at gardsbruket har gjennomgått kartlegging med Grovfôrøkonomi, da dette vil benyttes som grunnlag under fagmøtene. Betaling for rådgivinga med Grovfôrøkonomi faktureres separat.
Deltakeravgiften er 2000 kroner per gardsbruk. Dette dekker overnatting, frokost, lunsj og festmiddag


Ta kontakt med

Lene Elise Dahl, lene.dahl@nlr.no, tlf 90031707 eller

Ragnhild Borchsenius, rabo@nlr.no, tlf 90090787

 Innen 5. februar hvis du vil delta, eller få mer info

  • Utnytter du gardens avlingspotensial
  • Vet du hva fôet er verdt?
  • Kjenner du prisen påegenprodusert grovfô?
  • Hvilke må har du for mengde og kvalitet av eget grovfôr?
 

 
Grovfôrøkonomi
Beregningsprogrammet Grovfôrøkonomi er utarbeidet og eies av Norsk Landbruksrådgiving og TINE. Med programmet kan vi beregne kostnader fra dyrking til fôrbrett. Grovfôrøkonomi kan brukes til å analysere dagens drift og vurdere valg av tiltak fram i tid. Med en grundig kartlegging kan vi se nærmere på hele eller utvalgte deler av drifta. I samband med Grovfôr 2020 vil vi bygge en database som gir både deg og rådgiver et bedre sammenligningsgrunnlag for å vurdere hvordan økonomien i din grovfôrdyrking ligger an, og hvordan den kan fobedres.

En totalgjennomgang gir deg:

- Oversikt over grovfôrkostnadene
- Transportkostnader per kilometer
- Kartlagt timeforbruk
- Pris per traktortime, maskintime og persontime
- Sammenligning av resultater med andre bruk                       

Ut fra Grovfôrøkonomi kan du hente bl.a.:

- Beslutningsgrunnlag ved valg av utstyr og teknikk

- Verdi av fortørking

- Hvordan kapasitetsbegrensninger påvirker grovfôrpris?
- Hvordan nye maskiner påvirker grovfôrprisen før du handler nytt utstyr?
- Erstatningsgrunnlag ved tap av fôr


Rådgiving med støtte i Grovfôrøkonomi tilbys av en rekke rådgivere i NLR og TINE, men dekningen over landet varierer noe. Ta kontakt med din lokale rådgivingsenhet i NLR eller distriktssjef i TINE for nærmere informasjon om hvilke rådgivere som kan hjelpe deg.

                                    


Prosjekt Grovfôr 2020

Prosjektet Grovfôr 2020 skal bidra til bedre lønnsomhet i norsk grovfôrbasert husdyrproduksjon gjennom høgere avlinger, bedre kvalitet som gir høgere grovfôropptak, og redusert grovfôrkostnad. Målet er at produsentene oppnår 20 prosent høgere andel grovfôr per kg produsert mjølk og kjøtt.


Kunnskapen når ikke fram
Gjennom mange år er det produsert mye ny kunnskap innen grovfôrdyrking, samtidig som klima og dyrkingsteknikk gir oss både løsninger og nye utfordringer. Registreringer viser at grovfôravlingene har stagnert de siste årene, og fôranalyser viser ikke nevneverdig utvikling de siste 15-20 år.


Hensikt
Grovfôr 2020 vil koble sammen produksjonskunnskap og økonomi slik at produsenten får det beste beslutningsgrunnlag for utvikling av drifta. Vi søker å finne råd for beste praksis og bedre presisjon i hvert ledd av
produksjonskjeden.

Mer info om Grovfôr 2020

 
Bidragsytere
Tine (prosjekteier), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Yara, Felleskjøpet Agri, NIBIO, Mære landbruksskole, Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr, Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Addcon, Graminor, Agromiljø og Miljøkalk. Matmerk har bevilget KIL-midler til prosjektet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.