Studietur til Alvdal Avlyst

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

VI må dessverre avlyse studieturen vår til Alvdal på tirsdag. Oppfordrer ALLE lammeprodusenter til å bli med på visning av fjøset til Inge Detlie på mandag!

Les mer ›

Åpent fjøs hos Inge Detlie

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Kufjøs ombygd for 250 vinterfora sauer.Tid: mandag 14. mars, kl. 10:00 - 14:00 hos: Inge Detlie, Sessaker, Oppdal

Les mer ›

Fagmøte Potet 2016

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

På Frosta 15. mars, dagtid og Stjørdal 17. mars kveld.

Les mer ›

Vi er på Facebook!

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Les mer ›

Nytt kunnskapsområde i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag!

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

NLR Trøndelag etablerte 1.januar rådgivningstilbud innen fornybar energi, og vi kan nå tilby rådgivning innen fornybar energi.

Les mer ›

Studietur i Fjellandbruksprosjektet for ku og sau - 15.mars besøker vi Alvdal

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Turen er ein del av prosjektene: Framtid for melkeproduksjon i Oppdal og Rennebu og Nettverksbygging for lammeprodusenter, men er åpen for alle interesserte!!

Les mer ›

Innkalling til årsmøte

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Torsdag 31. mars på Mære Landbruksskole blir det holdt årsmøte for Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Omvisning i nyfjøset og veksthus med varmelagringsanlegget. Alle medlemmer er velkommen.

Les mer ›

Pressemelding - Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er etablert

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

16.februar 2016 ble Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag en realitet. NLR Namdal, NLR Sør-Trøndelag og Oppdal Landbruksrådgiving ble slått sammen til Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag.

Les mer ›

Gjødslingsplan ferdig?

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Nå er det tid for å bli ferdig med gjødslingsplanlegginga før årets sesong. Enten du tenker sette den opp selv, eller i samarbeid med oss, så sett i gang nå hvis du ikke er ferdig.

Les mer ›

Seminar: Norsk grovfôrbasert melke og kjøttproduksjon

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

14.-15. mars på Fokhol gård.

Les mer ›

Fagmøte: delgjødsling noe for trøndersk korndyrking?

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Våronnmøter korn, dyrkingsteknikk, delgjødsling, såtider, utviklingen i korndyrkinga og sorter

Les mer ›

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er etablert!

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

16.februar 2016 ble Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag en realitet. NLR Namdal, NLR Sør-Trøndelag og Oppdal Landbruksrådgiving ble slått sammen til Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag.

Les mer ›

Seminar; NORSK GROVFÔRBASERT MELKE- OG KJØTTPRUKSJON

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

14-15 mars blir det seminar om norsk grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon på Fokhol gård, Stange.

Les mer ›

LYNGBRENNINGSKURS 2.-3. APRIL utvidet med villsauhold og ullforedling

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Fjorårets lyngbrenningskurs samlet mange deltakere, men forsatt er det mye å lære seg om dette. I år blir det et 2-dagers kurs med faglig innhold om villsauhold og foredling av ull i tillegg.

Les mer ›

Ekstraordinært årsmøte i NLR Namdal og Namdal Forsøksring, samt Sammenslutningsmøte er avholdt.

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Ekstraordinært årsmøte i NLR Namdal og Namdal Forsøksring ble avholdt 4.februar og det ble enstemmig vedtatt sammenslutning med Oppdal Landbruksrådgiving og NLR Sør -Trøndelag. 16.

Les mer ›

Autorisasjonskurs 1.mars

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Autorisasjonskurs for plantevernmidler gjelder alle som skal kjøpe og bruke plantevernmidler. Vi arrangerer både nybegynnerkurs og fornyingskurs.

Les mer ›

Vil du bli bedre på grovfôr?

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Prosjektet «Grovfôrbasert melk og kjøtt» inviterer til fagmøter på grovfôr i mars.

Les mer ›

Ekstraordinært årsmøte vedtok i går kveld at Oppdal Landbruksrådgivning skal bli en del av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Ekstraordinært årsmøte i Oppdal landbruksrådgivning vedtok at Oppdal Landbruksrådgivning blir sammensluttet med Namdal Forsøksring, Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA og Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag til Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA. I vedtaket ligger tilslutning til avtale om sammenslutning slik den er framlagt for årsmøtet.vedtok at Oppdal Landbruksrådgivning skal gå sammen med skal bli en del av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. Med denne sammenslåingen ønsker vi å oppnå en mer enhetlig organisasjon, bedre og mer spisset rådgiving til dere som er medlemmer.

Les mer ›

Øko Uka 2015 -rapport

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Økouka ble arrangert for femte gang i 2015. Fra den 28. september til 2. oktober ble det arrangert en rekke kurs og aktiviteter, med god oppmøte.

Les mer ›

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2016

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Innkalling til ekstraordinært årsmøte nå med Vedlagt er sammenslutningsavtale med vedlegg

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.