Brakking etter 1. slått - høstgjenlegg

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Brakking og fornying. Mye av engarealet ble høsta for 3-4 uker siden, og gjenveksten har nå kommet så langt at tiden for brakking er der.

Les mer ›

Glyfosat fikk forlenget godkjennelse

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Glyfosat fikk foreløpig forlenget godkjenning

Les mer ›

Studietur 14.-16. september til "Norra Sverige"

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Økotur med fokus på melkeproduksjon og allsidig fôringsstrategi

Les mer ›

Tid for beitestell

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Det er tid for å stelle beitene. Stubbehøyde for beitegras er den samme som for slåttegraset, så dyra bør flyttes til nytt skifte om graset blir 8-10 cm.

Les mer ›

Hvem er tilgjengelig i ferien?

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Det er sommer og vi avvikler ferie for våre ansatte. Det vil imidlertid være noen tilgjengelig hver uke.

Les mer ›

Last ned den nye plantevernjournalen

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Den nye plantevernjournalen får stor vektlegging om du blir tatt ut i kontroll i forhold til produksjonstillegg.

Les mer ›

Potetmarkdager

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Det blir markdager i potet mandag og tirsdag neste uke. Med oss har vi Raghild Nærstad, mangeårig forsker på sykdommer i potet, og kvinnen bak tørråtemodellen som heter Nærstadmodellen.

Les mer ›

Kornmarkdager

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Tema: sopp, insekt og vekstregulering Hvilke konsekvenser har årets sesong for videre tiltak i korn med hensyn på sopp og innsekt. Og hva med vekstregulering, er det nødvendig i år?

Les mer ›

Ferieavvikling i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Det er ferietid for ansatte i NLR Trøndelag. E-postmeldinger vil bli sendt ut ved behov i løpet av sommeren.

Les mer ›

Frykter at møll vil gjøre kål på årets avling

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Kålmøllen svermer og har kome heilt til fjellbygda Oppdal.

Les mer ›

Markdager med fokus på sopp i korn

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Selbu: Mandag 27.juni kl 19.00 hos Ole Ivar Røset, oppmøte saga ved Røsetlåven Leinstrand: Tirsdag 28.juni kl.18.00 på Sørnypan hos Einar Nordbø. Omvisning i forsøksfeltet. Ørlandet:

Les mer ›

Sommerutflukt til Jøldalen - litt fag og mye sosialt

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Tirsdag 26. juli arrangerer Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag familiedag/fagdag med tema skjøtsel av kulturlandskap i hjertet av Trollheimen.

Les mer ›

Markdager i potet i Overhalla 27. juni og i Melhus 28. juni

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Velkommen til potetmøte om potetsykdommer. Ragnhild Nærstad fra Syngeta bidrar med faglig innlegg. Hun har tidligere arbeidet i NIBIO/Bioforsk. Det blir markvandring i nærliggende potetåkre.

Les mer ›

Viktig å sprøyte gjenlegget til riktig tidspunkt

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

God ugraskontroll i gjenlegget reduserer ofte behovet for dyrere og mer skadelig sprøyting i engårene.

Les mer ›

Tørke gir redusert grasavling

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Tørke gir redusert grasavling - meld fra om avlingssvikt til lokalt landbrukskontor så fort som mulig, og helst før slåtten starter.

Les mer ›

Fagdager med tema: sopp, insekt og stråforkorting i korn

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Hva er status for årets sesong. Skal vi sprøyte kornåkeren? Ser vi soppangrep? Hva med insekt? Stråforkorting?

Les mer ›

Spredning av husdyrgjødsel etter 1. slåtten

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Det har vært en tørr vår flere steder i Trøndelag. Slåtten har begynt flere steder, og det er på tide å tenke på å spre husdyrgjødsla.

Les mer ›

Fagdag delgjødsling og bladgjødsling til korn tirsdag 7.juni på Ørlandet og i Orkdal

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Fagdag gjødsling og bladgjødsling i korn på Ørlandet og i Orkdal 7.juni

Les mer ›

Tynn eng kan gi dårllig 1. slått

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Flere steder i både i Nord- og Sør-Trøndelag ser vi at enga er tynn. Vinteren vi har lagt bak oss har vært tøff for både raigras, hundegras og rødkløver.

Les mer ›

Markdager - mekanisk ugrasbekjeming i radkulturer

14.02.2017 (Oppdatert: 15.02.2017)

Thomas Holz fra NLR Østafjells har stor kompetanse på både termisk og mekanisk ugrasbekjempelse i radkulturer. Han kommer hit og deler sin kunnskap og kompetanse med oss 14. -16. juni.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.