Mål om en framtidsretta organisasjon

11.05.2016 (Oppdatert: 15.02.2017) Heidi Rohde

Styret i NLR NT og NLR Trøndelag avholdt 4. mai et felles styremøte på Kvithamar. Styrene var enige om at de har som mål å få til en god fremtidsretta organisasjon til beste for medlemmene. De ønsker å få til en god prosess og et godt samarbeid inntil sammenslutninga er på plass.

Blide deltagere på felles styremøte med tro på å finne gode løsninger i felleskap

Møtet hadde tro på at vi skal finne gode løsninger i fellesskap. Det er vilje i begge organisasjonene til å få dette til.

Styrene i NLR T og NLR NT har som mål at enhetene skal være en organisasjon fra 1.1.2017. Daglig ledere får ansvar for å utarbeide forslag til formelle dokumenter og lage en framdriftsplan, som skal vedtas i et felles styremøte. Arbeidet bygger videre på det som er utarbeida for NLR T. Framdriftsplanen må også ta inn plan for informasjon og involvering av ansatte. Styreledere og daglig ledere må sørge for å informere de ansatte om prosessen. De to daglig lederne legger fram en plan for felles arbeid i år (2016); strategiarbeid, faglig arbeid og arbeid med administrative systemer og rutiner, samt implementering av hms, ved neste felles styremøte som er datofesta til 1. sept.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.