Markdag med bruk av kjedegraver

20.04.2016 (Oppdatert: 15.02.2017) Heidi Rohde

Torsdag 21. april fikk vi Bård Hynne til å dele sine erfaringer med bruk av kjedegraver til grøfting på en markdag på Verdal.

Bra oppmøte da Bård Hynne delte sine erfaringer om bruk av kjedegraver

Grøftinga foregikk på såkalt «utrasjord» ( etter Verdalraset 1893 ), der marint leir har overlagret elveavsetninger ( grus, sand, silt ) i ulik tykkelse.

Over skiftet går et eldre lukka løp med god dybde og flere koblingskummer for drensvann. Nygrøftinga ble foretatt i «blekksprutsystem» ut fra disse kummene, slik at det for framtida vil være lett å foreta spyling. Rør var 65 mm kveil, som er en konsekvens av å bruke kjedegraver. Filter var sagflis.

Det ble snakka om valg av filter, og Hynne hadde med rør med pålinnet fiberfilter ( plast ), som han hadde lagt ned nær 5 km av.

Etter kaffe og litt å spise, snakka Håvard Silset om dreneringstilskudd, før folk dro heim til ovnsvarmen.

 

Bilde: Edderkoppsystem ut fra spylekumme. Foto: Audun Grav

 

Oppsummering:

Vær var kaldt og elendig, men oppmøte topp. Fokus på problem, løsning, maskin og maskinfører ble bra, men det faglige for øvrig noe redusert mengde pga. vær.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.