Innkalling og sakspapirer til ekstraordinært årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

21.01.2016 (Oppdatert: 15.02.2017) Kirsti Myran

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i NLR Sør-Trøndelag torsdag 4.februar på Skjetlein videregående skole.

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes torsdag 4.februar 2016 på Skjetlein videregående skole, rom 219 fra kl 11-13. Det vil bli servering i løpet av møtet.

Med bakgrunn i årsmøtevedtak i NLR (sentralenheten) i mars 2015 der ny organisasjonsstruktur ble vedtatt, har Oppdal landbruksrådgiving, NLR Sør-Trøndelag, NLR Nord-Trøndelag og NLR Namdal jobbet med en sammenslåing av de fire enhetene til NLR Trøndelag SA.

I siste fase av denne prosessen valgte NLR Nord-Trøndelag å trekke seg fra videre forhandlinger. I etterkant har Oppdal landbruksrådgiving, NLR Namdal og NLR Sør-Trøndelag valgt å sammen gå i videre forhandlinger.

Med bakgrunn i disse prosessene og forhandlingene ønsker NLR Sør-Trøndelag å danne NLR Trøndelag SA sammen med Oppdal landbruksrådgiving og NLR Namdal. I den forbindelse er det behov for å ekstraordinære årsmøter der de ulike enhetene vedtar en sammenslutningsavtale og gir fullmakter til de som skal møte på et planlagt stiftelsesmøte for NLR Trøndelag.

Det planlegges stiftelsesmøte den 16.februar 2016.

Følgende sakspapirer skal behandles:

Avtale om sammenslutning til NLR Trøndelag.pdf 

Vedl 1 Forslag til vedtekter for NLR Trøndelag.pdf 

 Vedl 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA.pdf

Vedl 2 b Vedtekter for Namdal Forsøksring.pdf 

Vedlegg 2 c Vedtekter NLR S-T etter årsmøte 2012.pdf/

Vedlegg 2 d Vedtekter for Oppdal Landbruksrågivning 2015.pdf 

Vedl 3 a Årsmelding og regnskap 2014 NLR Namdal.pdf 

Vedl 3 b Årsmelding og regnskap 2014 Namdal Forsøksring .pdf 

Vedlegg 3 c Signert årsmelding NLT ST 2014.pdf 

 Vedlegg 3 d Oppdal Landbruksrådgivning årsmelding 2014 og regnskap 2014.pdf

 

Med denne sammenslåingen ønsker vi å oppnå en mer enhetlig organisasjon, bedre og mer spisset rådgiving til dere som medlemmer.

Vi ønsker alle innspill velkommen!

Er det noen som har spørsmål i forkant av ekstraordinært årsmøte så ta gjerne kontakt med daglig leder Kirsti Margrethe Haave Myran. E-post: kirsti.myran@nlr.no eller telefon 48 13 68 91.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Mvh

Styret i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

v/ Arild Melås 

 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.