Kvalitet på såkornet i Trøndelag

13.01.2016 (Oppdatert: 15.02.2017) Håvar Endre Hanger

Såkornkvalitet fra Trøndelag 2016, anbefaling i forhold til beising av eget såkorn.

Gulmoden åker på Byneset
Spireevnen i såkorn fra Trøndelag er overraskende bra med tanke på den vanskelige sesongen. I bygg er spireevnen som i Sør-Norge: i gjennomsnitt 93% ubeisa og 94 % etter prøvebeising. Det er i midlertid noe variasjon mellom sortene, med lavest spireevne i Fairytale (87% ubeisa, 91% prøvebeisa) og høyest i Tyra (96% ubeisa og 97% prøvebeisa). Det er kraftig spiretreghet i de fleste partiene, spesielt i sortene Edel, Fairytale, Heder og Marigold. Mye smitte av både Fusarium og byggbrunflekk gjør at behovet for soppbekjempelse er svært høyt.

Ringsaker er den dominerende havresorten og gjennomsnittlig spireevne er 92% ubeisa og 93% etter prøvebeising. En del smitte av både Fusarium og havrebrunflekk gjør at ca halvparten av partiene har behov for soppbekjempelse.
Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.