Tid for ugrassproyting Bild Svanhild Bakke

Autorisasjonskurs plantevern

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA (NLR) er en av tilbyderne for autorisasjonskurs. Vi arrangerer både repetisjonskurs og nybegynnerkurs.
NLR Trøndelag SA
NLR Trondelag Inderoy Gronnesby Gard 4348

Odelstakst

Odelstakst er et begrep som det synes å herske en del forvirring rundt. For hva er egentlig en odelstakst, og når vil en slik takst komme til anvendelse?
NLR Trøndelag SA
Kvithamar aktiviteten i ar 5

Nye Kvithamar – eit samlingspunkt for NLR Trøndelag

Etter at NIBIO avvikla drifta på Kvithamar, kom den gamle forskingsstasjonen ut på marknaden i fritt sal. Kjøper vart Stjørdal kommune, noe som etter kvart har vist seg å bli eit lykketreff for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag.
NLR Trøndelag SA
Fotograf: Sanna Krüger Persson

Kornmøter Midt Norsk Kornutvalg

Midt Norsk Kornutvalg inviterer gårdbrukere, tillitsvalgte, rådgivere og andre interesserte til digitalt kornmøte 14. desember 2021.
NLR Trøndelag SA
Byggaker Sanna

Fagmøter korn

Digitalt fagmøte om korn 14. desember.
NLR Trøndelag SA
Nlr 51578787115

No kan du få din eigen mentor

Ønsker du deg ein god og objektiv diskusjonspartner med mykje erfaring i drifta di eit år, er mentorordninga tingen for deg.
NLR Trøndelag SA
Lagelig jord A Johansen

Kursserie «Karbon i jord i Trøndelag»

Karbon i jord er et treårig prosjekt eid av Trøndelag fylkeskommune og er en del av fylkeskommunen sin satsing for økt fangst og redusert tap av karbon.
NLR Trøndelag SA
Nlr 40757564848

Velg melk

VELG MELK er et satsingsprosjekt for små og mellomstore melkeprodusenter og deres familie.
NLR Trøndelag SA
Foto Ragnhild Borchsenius

Samarbeid for bondens beste!

NLR Trøndelag og Nortura tilførselsområde Midt har inngått samarbeidsavtale for bedre rådgiving og mer samordna rådgiving til bonden.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4 5 6