Foto: Jenny Heggvold

Jordprøver i høst?

Nye jordanalyser er det beste grunnlaget for å tilpasse kalking og gjødsling til behovet på de enkelte skiftene.
NLR Trøndelag SA
Bonde med barn. TS
Medlem

Spør advokaten

Jeg er samboer med en gårdbruker. Vi har vært samboere i 3 år til høsten. Han har 2 barn fra tidligere, men vi har ingen felles barn. Hvordan vil min situasjon bli økonomisk hvis samboeren min dør før meg?
Begynn med avlingsregistrering

Begynn med avlingsregistrering nå

Det er ikke lenger nok å synse i forhold til beregning av grovfôrkostnader, og å treffe riktig gjødslingsnivå. Om du skulle behøve å søke om avlingsskadeerstatning er det en sikkerhet for deg selv å ha kontroll og dokumentasjon på avlingsnivået og hvordan dette varierer på de ulike skiftene.
NLR Trøndelag SA
Nlr 38876258547

Høstens HMS-kurs

Nå er høstens kursplan klar. Det blir både nettkurs og fysiske kurs.
NLR Trøndelag SA
Hest3x
Medlem

Grovfôr til hest

Hobbyhester krever mindre energi i grovfôret enn produksjonsdyr, noe som må tas hensyn til ved høsting og konservering.
Timotei 10 aug mindre

Innlogging for medlemmer

Noen artikler er forbeholdt våre medlemmer og krever innlogging med produsentnummer
NLR Trøndelag SA
Foto: Sanna K Persson

Billelarver i kornåkere

I år har det kommet inn flere meldinger om sorte, små billelarver som gjør skader i kornåkere.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 4 5