Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.
Kursets er oppbygd etter samme struktur som KSL.

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniskesverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. Kurset har faglig bredde og fleksibilitet, du jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse for HMS-arbeid på egen gård. Gud HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Omfang
PHMS er et 3-delt kurs, i alt 12 gang

Del 1. Veiledning - kursdag i gruppe med lærer fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon.

Del 2. E-læring - egenstudie på internett med elektronisk oppgave

Del 3. HMS i praksis - kursdag i gruppe med lærer, praktisk gårdsvandring med etter drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering.

Kurset
er egnet for bønder og andre som jobber med praktisk landbruk.

Tema som behandles under den enkelte produksjon
• Ulykker
• Ergonomi
• Brann- og EL-sikkerhet
• Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
• Støy
• Psykisk helse
• Arbeidsgiveransvar
• Andre næringer
• Opplæring og beredskap
• Tiltak og rutiner

E-læring
Del 2. i kurset er et egenstudie med en elektronisk oppgave. Registrer tilgang til e-læring for nye brukere Innlogging for registrert bruker

Kurspris:
Kr. 2 050,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag med HMS avtale.
Kr. 2 550,- for medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag
Kr. 3 100,- for andre.
Deltager nr. 2 fra samme virksomhet kr. 2 000,-.