Faguka

13.01.2021 (Oppdatert: 19.01.2021)

Delta på vår FAGUKE og få kompetanse til å bli en enda bedre bonde! 

Gjennom timelange webinarer på dagtid og kveldstid, tilbyr vi faglige innspill til deg som er bonde, om tema som kanskje opptar deg i starten av det nye året.

MELD DEG PÅ HER

 

MANDAG 25. januar

Tidspunkt
Variabel tildeling av såkorn og gjødsel, effekt av presisjonsteknologi  10:00
Avdriftsreduserende dyser – bruksområder og effekt  11:00
Planlegging og arbeidsrutiner, Beredskap og smittevern og Psykisk helse 12:00
Vekstavslutning i potet  13:00
Lagerbygg for friske grønnsaker 14:00
Likviditetsbudsjett - styringsverktøy og sovemedisin 19:00
Jorda ditt viktigste driftsmiddel 20:00

 

TIRSDAG 26. januar Tidspunkt
Skifteplan mobil – effektiv bruk og loggføring  10:00
Nye såmaskiner, labbtyper og direktesåing  11:00
Drenering av landbruksjord 12:00
Sikker bruk av maskiner, Husdyrgjødsel og Barn og ungdom i arbeid. 13:00

Unngå en skattetsunami etter langsiktige investeringer

14:00
Landbrukstakstering 19:00
Eierskifte - hvordan får vi til en god prosess mellom selger og kjøper? 20:00
Eierskifte - hvilke lover og formelle krav må vi ta hensyn til? 21:00

 

ONSDAG 27.januar Tidspunkt
Vekstskifte i korn, kan vi tjene noe på det?  10:00
Sortsvalg korn 11:00
Byggeprosessen - Fra forprosjekt til spaden i jorda 12:00
Byggeprosessen - Entrepriser og kontrakter 13:00
Fornybar energi (Bioenergi/flisfyring) 14:00
Skifteplan mobil – effektiv bruk og loggføring  19:00
Redusert jordarbeiding i korn 20:00

 

TORSDAG 28.januar Tidspunkt
Arter, sorter og frøblandinger til eng og beite 10:00
Grovfôrøkonomi - vi kan hjelpe deg med å finne det rette driftsopplegget 11:00
En slått ekstra – lønner det seg? 12:00
Planlegging og arbeidsrutiner, Beredskap og smittevern og Psykisk helse 13:00
Bærdyrking i Trøndelag 18:00
Leasing vs lån 19:00
Utnytte presisjonslandbruket i våronna  20:00
Samboer med en bonde - rettigheter og risiko 21:00

 

FREDAG 29.januar Tidspunkt 
Klimarådgiving- Mer nyttig enn du tror 11:00
Sikker bruk av maskiner, Husdyrgjødsel og Barn og ungdom i arbeid. 12:00
NLR Veivalg og driftsplan - viktig for deg som vil utvikle et gårdsbruk.  13:00
Erstatninger – viktigheten av gode avtaler for innflytelse og riktig oppgjør 14:00

Les mer om webinarene og

MELD DEG PÅ HER

Les mer om webinarene og

MELD DEG PÅ HERFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.