Går du med tanker om å overdra gården til neste generasjon? Lurer du på hvor mye du må betale for å overta gården? Hvordan blir det i forhold til søsknene mine når jeg skal overta? Ved å delta på eierskiftekurs gjennom Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag gis det en grundig gjennomgang ved alle sider av et eierskifte og hva både kjøper og selger bør tenke gjennom.

Vi arrangerer fysiske kurs i november 2021 med både dagskurs og 2-dagers kurs hvor det blir god tid til spørsmål både underveis og i pausene. Kursene er nyttige å delta på sammen for både selgere og kjøpere.


På våre eierskiftekurs har vi følgende tema:

  • Hvor og hvordan skal vi bo?
  • Verdsetting av landbrukseiendom og andre eiendeler
  • Hva er riktig kjøpesum i generasjonsskifte i familien?
  • Hvordan foretar vi oppgjør?
  • Odelslov og konsesjonslov
  • Skatt ved eierskifte
  • Pensjon, spesielt om tidligpensjon i landbruket
  • Diverse andre tema


Pris for dagskurs: Kr. 1.000 pr. person for medlem og kr. 1.500 pr. person for ikke-medlem. Prisen inkluderer lunsj og kaffe. For familiemedlem nr. 2 er det halv pris for medlemmer.

Pris for 2-dagers kurs: Kr. 2.000 pr. person for medlem og kr. 3.000 pr. person for ikke-medlem. Prisen inkluderer lunsj og kaffe. For familiemedlem nr. 2 er det halv pris for medlemmer.

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av våre rådgivere innen eierskifte