Eierskiftekurs vinteren 2024


Går du med tanker om å overdra gården til neste generasjon? Lurer du på hvor mye du må betale for å overta gården? Hvordan blir det i forhold til søsknene mine når jeg skal overta?

Eierskiftekurs i regi av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag gir en grundig gjennomgang av alle sider av et eierskifte, og hva både selger og kjøper bør tenke gjennom i løpet av prosessen. Det blir satt av god tid til spørsmål både underveis og i pausene.


På våre eierskiftekurs har vi følgende tema:

 • Hvor og hvordan skal vi bo?
 • Verdsetting av landbrukseiendom og andre eiendeler
 • Hva er riktig kjøpesum i generasjonsskifte i familien?
 • Hvordan foretar vi oppgjør?
 • Odelslov, samboere, ektefeller
 • Skatt ved eierskifte
 • Tidlig pensjon i landbruket
 • Diverse andre tema

Kursholdere er autorisert regnskapsfører Susanne Strøm, landbruksadvokat Sanda Dullum, takstmann Håvar Hanger og rådgiver Kirsti Margrethe Haave Myran fra NLR Trøndelag.


Pris for dagskurs:

 • Medlemmer: Kr 2000 pr person og kr 1500 pr person for hvert familiemedlem
 • Ikke-medlemmer: Kr 3000 pr person og kr 2600 pr person for hvert familiemedlem
 • Alle priser eks. mva.


Vi planlegger nye kurs på Oppdal, Trondheim/Stjørdal, Overhalla og Kolvereid i januar/februar 2024 forutsatt tilstrekkelig påmelding.Har du spørsmål? Ta kontakt med rådgiver Kirsti Margrethe Haave Myran.


Med støtte fra Trøndelag Fylkeskommune

Trlag Fylkeskommune