Vekstskifte virker positivt på jord- og plantehelse, og bondens økonomi. Vårt klima kan gi begrensinger for hvilke vekster som kan dyrkes, men det forskes stadig på utvikling av nye sorter. I denne møteserien vil vi se på de nyeste, relevante forsøksresultatene for Trøndelag, se på mulighetene for levering på kornmottaka, og hvilke løsninger som finnes for å tørke kornet selv. På møtene på Brekstad, Meldal og Skjetlein får vi også med oss lokale produsenter som vil dele sin erfaring med vekstskifte.


Program

  • Relevante forsøksresultater fra Trøndelag v/ NLR
  • Mine erfaringer v/ lokal produsent
  • Såvaresituasjonen 2024
  • Leveringsmuligheter v/representanter fra kornmottaka
  • Korntørking og fornybar energi v/ Emil Bakkejord Vinne og Jan Arve Langørgen, byggrådgivere NLR


Det blir enkel servering. Vel møtt!

Arrangementet er støttet av :

Statforvalteren i Trondelag