Norges Gartnerforbund arrangerer sitt årlige fagseminar 25. og 26. oktober på NOVA Spektrum, Lillestrøm.

Tema for konferansen er: Hvordan ligge et hestehode foran? Bærekraft som konkurransefortrinn.