Torsdag 23. juni kl 15.00 på Byneset hos Brynjar G. Brå og Jon Arne Hestflått, Hangerslettvegen 946

Tema er integrert plantevern, vekstregulering, sopp, delgjødsling og sein ugrasbekjempelse.

Vekster: Jantarka høsthvete, Ingrid erter og Bredo 6-radsbygg.

Her deltar Svein Bakken, Bayer, og Håvar E. Hanger, NLR Trøndelag

Enkel servering!