Fritfjov Skjerve, Gamle E6 1023, 7620 Skogn

Tema er integrert plantevern, vekstregulering, sopp, delgjødsling og sein ugrasbekjempelse.

Vekster Bredo og Brage bygg, KWS Ahoi og Norin høsthvete.

Svein Bakke, Bayer og Sanna K. Person, NLR Trøndelag