Vi opplever galopperende økning i gjødselprisene for tiden, og signalene tyder på at økningen vil fortsette utover neste år. Nå er det viktig å gjøre riktige tiltak på kort og lang sikt for å redusere gjødselkostnadene samtidig som vi opprettholder avlingsnivået.

Vi ønsker velkommen til fagmøte i grovfôr der vi tar for oss tiltak og lønnsomhetsvurderinger knyttet til sterkt økende gjødselpriser. Her er det mye nyttig informasjon å ta med seg. Dette er siste av tre møter i høst, så hiv deg med! Dere som allerede hadde meldt dere på til møtet 23. november er fortsatt påmeldt, gi beskjed om du ikke får mulighet til å delta likevel.

  • Lyngdal, Rosfjord strandhotell, 6. desember, kl. 10.00 – 15.00

Program for møtene:

  • Hvordan er gjødselmarkedet og hva skjer videre ?
  • Praktisk gjødselplanlegging v/ Svein Lysestøl
  • Prioritering av husdyrgjødsel og økonomiske tilpasninger v/ Jan Karstein Henriksen
  • Presis mineralgjødselspredning v/ Nere Haugå og Jan Karstein Henriksen
  • Agronomiske og økonomiske tilpasninger: Intensiv/ekstensiv drift, fornying, belgvekster, driftstilpasninger, jordtilstand med mer v/ Svein Lysestøl og Jan Karstein Henriksen

Møtene er gratis, men vi ønsker påmelding på grunn av matservering, påmeldingsfrist 1.desember.

Det er også mulig å følge møtet digitalt. Gå inn i møtelenke når møtet starter kl 10:00. Bli med på møtet fra Teams

Påmeldingsskjema