Teaser revidert

Foreløpig program tirsdag 9. november 2021

09.30 – 10.00

Kaffe og vafler

Møteleder: Harald A. Lein, NLR Trøndelag

10.00 – 10.20

Velkommen og åpning av konferansen

Tore Bjørkli, Landbruksdirektør Trøndelag

Premieutdeling – logo

Satsing i fjellandbruket

10.20 – 10.40

Bruksutbygging/generasjonsskifte

  • Trefjøs
  • Bruk av eget tømmer/sagbruk

Innovasjon Norge

10.40 - 11.00

Hvordan oppnå merinntekt i bruksutbyggingsprosessen

Hvilke fallgruver finnes?

Jan Arve Langørgen, Rådgiver NLRT

11.00 – 11.15

Nybygd trefjøs

Melkeprodusent fra Ålvundfjorden

Ragnhild Nes og Per Ivar Hyllebakk, Mjølkeprodusenter fra Ålvundfjorden

11.15 – 11.30

Pause

11.30 – 11.50

Driftsform robot og seterdrift

Nybygd seterfjøs og ombygging driftsbygning 100 tonn.

Øistein Åsen, Mjølkeprodusent fra Vingelen, Årets Unge bonde i 2019

11.50 – 12.30

Forsikring og vilkår i landbruket

  • Hva er viktig/vilkår
  • Gode eksempelsaker
  • Aina Brattli, Jurist i Norges Bondelag
  • Øystein Perdreau, Produktsjef i Gjensidige

12.30- 13.30

Lunsj

Tufteshow i lunsjen?

Klimasmart fjellbonde

13.30 - 13.55

Grovfor -beite i fjellstrøk

Oddbjørn Kval-Engstad, Rådgiver NLR Innlandet

13.55 – 14. 15

Klimakalkulator

  • Er det nyttig for meg som gårdbruker eller er det bare noe tull?

Rune Granås, Rådgiver NLR Innlandet

14.15 – 14.30

Erfaringer med klimakalkulator fra en gårdbruker

Gårdbruker

14.30 – 14.50

Kaffe

14.50 - 15.35

Bonden som toppidrettsutøver!

Olaf Tufte, gårdbruker fra Horten og toppidrettsutøver

15.35 – 15.45

Avslutning