Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp. Ut fra dette kan bonden kartlegge muligheter for reduksjon av klimagassutslipp og karbonbinding på gården sin. Målet er at flest mulig

tar denne i bruk, slik at vi sammen kan gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig.

NLR Trøndelag ønsker velkommen til digitale introduksjonsmøter i landbrukets klimaarbeid og bruk av klimakalkulatoren. Alle kan delta!

Møtene er inndelt etter produksjonsgrein tre møter for grovfôrbaserte produksjoner (storfe) og ett for korn og gris.

Klimakalkulator

Grovfôrbaserte produksjoner

23. nov. kl. 12.00 13.45

23. nov. kl. 19.30 21.15

24. nov. kl.12.00 13.45


Korn og gris

25.nov. kl. 19.30 21.15

Ingen deltakeravgift eller forhåndspåmelding. Webinarene gjennomføres på Teams, så du må ha installert dette på pc en din.

Klikk på den gule linken for å gå rett til webinaret.,


Program:
• Landbrukets klimaplan og hvorfor vi trenger en klimakalkulator
• Hvordan komme inn i kalkulatoren? Hva forteller den, og hva forteller den ikke?
• Aktuelle klimatiltak i de ulike produksjonsgreinene
• Klimarådgiving og støtteordninger

Innledere:

Petter H. Kimo (Bondelaget), Maren K. Leraand (NLR), Talita B. Nilsen (TINE), Elisabeth Kluften (Nortura), Eli Johanne Enger Gjerlaug (Norsvin).

Klimakalk2