Øvre Namdal Landbruk og utmark inviterer til pløyekurs sammen med Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag.

En godt innstilt plog legger grunnlaget for gode avlinger, jevnt såbed og reduserer ugrasproblemer. Kostnaden med god og dårlig pløying er lik, men ei dårlig pløgsle kan gi mer etterarbeid med slodding og harving, slikt koster både mer arbeid og diesel/slitasje.

Kurset egner seg for alle som ønsker å øke sine ferdigheter i innstilling og bruk av plog. På kurset kombineres teori om pløying og plog med praktiske øvinger.

Kurset holdes av Truls Olve Terjesønn Hansen, som er rådgiver i Presisjonslandbruk og maskinteknikk i NLR Trøndelag.


Kursavgift blir på 1200 kr pr/pers.


Påmelding til Tina Østby, 905 68 697, Tina.Ostby@lierne.kommune.no


Kurset blir arrangert hos Lars Harbækvold. Det blir enkel servering.

Pr. i dag er det seks påmeldte, fem stiller med egen plog.

For de som skal ha med egen plog på kurset så oppfordres det til å:
• Ta med original verktøyet til plogen.
• Smør opp alle bevegelige deler.
• Spray på rustløyser på alle mutrer som kan/skal justeres.
• Skift utslitte slitedeler som for eksempel skjær, spisser, og landsider.