I samarbeid med Mære Landbruksskole arrangeres kurs i korndyrking.

Kurset går over fire kvelder kl. 18.30-20.00. Første kurskveld er 19. nov.


Tema

19.okt.: Jord, jordstruktur og jordarbeidiing til korn v/ Anders Eggen Norsk landbruksrådgiving (NLR).

26.okt.: Arter og sorter, gjødsling og kalking, Fangvekster v/Eva P. Hedegart Felleskjøpet.

02. nov.: Plantevern- Ugras, sjukdommer og skadedyr i korn- v/ Harald Ferstad, NLR

09. nov.: Vekst, utviklling og modning av korn. Høsting og lagring. Kvalitet og pris.

Påmelding innen 12. okt.