Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avling i for eksempel åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etikett.

Praktisk informasjon om kurset

Kurs i gnagerbekjempelse har en varighet på fem timer teori pluss én time eksamen.

Dagskurs koster kr 2000,- for medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving og kr 3000,- for ikke-medlemmer.