Verdiprøving av havre-sorter

20.04.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Sigrid Alstad

Nye og etablerte havre-sorter ble prøvd side om side på Leinstrand også i 2015. Tilsvarende forsøksfelt har vært prøvd 2 andre steder i Trøndelag også. Under presenteres tallene for de 3 trønderske feltene i 2015. Tidligsorten Haga og den seinere Vinger ser ut til å være vinnerne i Trøndelag.

Havreåker. Foto: Heidi Rohde

Hurdal er satt som målestokk med 569 kg/dekar som 100% avling.  Blant de tidlige sortene ser vi at hovedsorten i Trøndelag, Ringsaker, er hakket bedre enn Hurdal, men får god konkurranse av Haga, Gimse og alle de seine sortene.  Haga har gjort det svært godt i mange år, er best i år, og ser stabil ut i Trøndelag.  Ulempen er noe dårlige DON-verdier for Haga. Odal gjorde det dårlig i 2015 i forhold til snitte for 3 siste år.
Dovre og Gimse er i tillegg til Akseli de aller tidligste av sortene.

Av de seine sortene ser vi små avlingsforskjeller for 2015, noe som samsvarer bra med gjennomsnittet for de 3 siste år, bortsett fra Hurum som gjorde det noe bedre enn 3-års-snittet.

Hurum, Våler og Dovre er norske sorter foredlet av Graminor, og fikk sin godkjenning i 2015.  Disse nyeste sortene kan oppformeres for markedsføring av såkorn-leverandører. 

Det var svært lite legde i forsøkene i 2015.  Ser vi på gjennomsnittet for de 3 siste årene ligger Våler og Hurdal med oppunder 30% sein legde, mens de fleste andre sortene ligger rundt 15%.  Det ser ut til å være liten sammenheng mellom strålengde og legde%.
Vann% ser vi er høyt for de sene sortene, noe som skyldes at de ble tresket samtidig som de tidlige sortene.  De sene sortene har et fristende høyt avlingsnivå, men man må altså være klar over veksttida og vurdere hvilke tørke-muligheter man har.

I tillegg ble det prøvd 11 krysninger/sorter til som ikke er vist i tabellen.  Disse vurderes søkt godkjent etter 3 års prøving hvis de viser bedre avling og eller kvalitet enn allerede eksisterende sorter.

Sorter

Avling

Kg/daa

Relativ

avling

Vann%

v/ høsting

Strålengde

cm

Hl-vekt

Kg

Protein

%

Fett

%

Tidlige sorter

 

 

 

 

 

 

 

Hurdal

569

100

20,3

95

49,1

11,8

6,73

Ringsaker

583

102

18,9

92

54,3

11,8

5,46

Haga

632

111

19,6

90

49,7

10,6

5,31

Odal

535

94

20,1

98

49,7

12,4

5,99

Akseli

551

97

18,7

94

53,3

13,1

5,71

Gimse

604

106

20,3

101

50,3

12

5,4

Dovre

521

92

18,7

90

52,3

13,6

4,66

Seine sorter

 

 

 

 

 

 

 

Belinda

605

106

26,5

89

49,8

10,8

6,5

Vinger

596

105

24,8

101

51,3

11,6

4,59

Hurum

604

106

23

98

50,3

11,1

4,57

Våler

609

107

26,6

91

46,9

11,2

6,63


Tabellen viser utdrag av resultatene fra verdiprøving av havre i Trøndelag 2015. (3 felt)

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.