Vekststart og døgngrader 2016

26.05.2016 (Oppdatert: 09.03.2017) Marte Yseth

Til tross for at påska bød på drivende vær, har kjølig vær i slutten av april bidratt til sen vekststart i år i forhold til tidligere år. Enga er også tynn mange steder i fylket vårt, både hundegras, raigras og rødkløver ser ut til å ha klart vinteren dårlig. Det er også generelt mye tynn eng. Er vi heldige har en kjølig mai bidratt til mye busking, varmen som er meldt til helga kan også føre til at det kan bli en raskt utvikling på graset.

Av Ragnhild Borchsenius 

 

Hva er vekststart?

Vekststart på våren defineres som første dag hvor jorda er uten tele og snø, og hvor gjennomsnittlig døgntemperatur over 3 femdøgnsperioder er over 5 o C. Vekststart og døgngrader vil derfor variere mye fra år til år, og fra sted til sted.

Hva betyr døgngrader for grasets utviklingstrinn?

På førsteslåtten vil utviklingen i graset ligge rundt begynnende skyting ved 500 døgngrader etter vekststart. En tommelfingerregel er at dersom man ønsker et fôr med 0,90 Fem/kg tørrstoff eller mer, må man høste graset innen 500 døgngrader. I et treslåttesystem bør 2. slått komme rundt 500-600 døgngrader etter 1. slåtten, og 3. slåtten 700 døgngrader etter 2. slåtten igjen. Man skal være oppmerksom på at det også er andre faktorer enn døgngrader som virker inn, som for eksempel tørkestress og artssammensetning. Man skal derfor ikke bare se på døgngradene, man må ut i enga og følge med. Fra neste uke av vil vi i Norsk Landbruksrådgiving følge opp med analyse av gras fra utvalgte lokasjoner i Trøndelag.

      

Sted

Vekststart 2014

Vekststart 2015

Vekststart 2016

Døgngrader per 24. mai 2016

Meldal

14. april

22.april

21.april

238 d o

Rennebu

16. april

12. april

2. mai

199

Rindal

6. mai

-

3. mai

157 d o

Rissa

14.april

15.mars

5.april

328

Selbu

16. april

7. mai

   

Skjetlein

6.april

15. mars

21. april

272 d o

Soknedal

6.mai

-

6.mai

129 d o

Ørlandet

5. april

15.mars

3.april

318

Skogmo

   

1. mai

196 d o

Oppdal

25.april

10.mai

6.mai

157 d oFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.