Vær på vakt mot hønsehirse i Trøndelag

13.07.2017

Hønsehirse er verdens 3. verste ugras. Den var tidligere ikke regnet som et problem i Norge, men har etter hvert blitt et kjempeproblem i fylkene rundt Oslofjorden. NLR Viken har hatt et stort fokus på dette ugraset en stund, men har ikke klart å hindre at ugraset har spredd seg og blitt et stort problem. Nå finner en også hønsehirse på Hedmarken. Når kommer den til Trøndelag eller er den her allerede?

Hønsehirse i korn. (Foto: Åsmund Langeland)

Det hevdes fra enkelte hold at en har funnet hønsehirse i Trøndelag. Dette er ikke bekreftede opplysninger, men noe som gjør at en må være på vakt. Vi har håpet på at det er for kaldt til at hønsehirse etablerer seg hos oss, da den vil ha 12 grader i jorda før den spirer, og gjennomsnittstemperaturer over 12 grader for å sette modne frø. Kravet til jordtemperatur før den spirer gjør at hønsehirse spirer sent, men den kan spire gjennom hele sommeren.

Beste tiltak er å luke de første plantene, dersom en ikke lykkes med det kan vi stå overfor et alvorlig problem. Skulle en ha så mye hønsehirse at en ikke klarer å luke, er floghavremiddel aktuelle middel. Hussar-produktene kan ta hønsehirse, men brukes ofte for tidlig til å ramme hønsehirse.

Huske at det er viktig å bekjempe hønsehirse utenom åkeren også!

De største risikoområdene for først å finne hønsehirse er antageligvis rundt kornmottakene, der det kan komme inn frø.

Følg lenkene nedenfor for å lese om hønsehirse, samt se hvordan den ser ut. Er det noen som tror at en har hønsehirse, ta kontakt med oss så vi kan være med og bekrefte, eller avkrefte at det er hønsehirse.

 

NLR Viken sin artikkel om hønsehirse

 

Video om hønsehirse fra NLR InnlandetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.