Sprøyting etter førsteslått, kanskje ikke i år?

02.07.2020 (Oppdatert: 02.07.2020) Martin Eriksen

Man må velge sine kamper med omhu, og i år er kanskje ikke året for å ta ugraskampen i etablert eng etter førsteslåtten.

Etter en heller laber førsteslått mange plasser, og begrenset med gjenvekst den siste tiden er det nå endelig kommet litt regn og veksten tar seg opp igjen.

Sprøyting i engåra kan være nødvendig om man har store utfordringer med ugras som f.eks høymole, hundekjeks og løvetann. Sprøyting bør skje når enga er i god vekst, og middel velges etter hvilke ugras man ønsker å sprøyte mot. Ugrasets vekststadie er også svært viktig for å sikre god virkning av sprøytinga. Hos høymole, løvetann og hundekjeks betyr dette at de skal ha etablert en bladrosett. Sprøyter man etter førsteslått setter man enga noe tilbake og man risikerer avlingstap, man bør derfor vurdere om det er nødvendig å gjøre dette i år med tanke på å få nok fôr til vinteren. Det er også en mulighet å vente til etter andreslåtten med å sprøyte, og på den måten unngå avlingsreduksjon.

Punktsprøyting

For de som har overkommelige mengder ugras i enga, vil det være god betaling å gå over med ryggsprøyte for å punktsprøyte. Da får en tatt enkeltområder med både høymole, brennesle, engsoleie og hundekjeks, og hindrer videre spredning. Unngå å bruke roundup til denne sprøytinga, det er ikke gunstig siden vi da lager flekker uten plantedekke hvor det gjerne etablerer seg nytt ugras. Tomahawk, Flurostar, Starane og Cleave er gode alternativer til slik sprøyting, alt ettersom hvilke ugras som er problemet.  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.