Sammenligning av midler og blandinger til soppbekjempelse i høsthvete

20.04.2016 (Oppdatert: 09.03.2017)

Det ble anlagt et felt i høsthvete for prøving av ulike blandinger og doseringer av soppmidler.

Ill.foto: Lise Olavsdatter Lund, NLR Øst

Feltet ble anlagt i frodig Olivin høsthveteåker på Leinstrand. Gjødsling og ugrassprøyting ble utført likt som feltvertens åker rundt feltet. Feltet ble ikke stråforkortet. Det var veldig gode forhold for etablering av høsthvete i 2014 og overvintringen ble god. I 2015 ble det værforhold som gav veldig mange buskingsskudd. Avlingsnivået i hele feltet ble også høyt.

Det ble gjort sykdom- og legderegistreringer i feltet ved behandlingstidspunktene samt gjennom vekstsesongen. Feltet ble behandlet etter oppsatt oversikt i tabell nedenfor.  Det var to behandlingstider henholdsvis BBCH 37 merket som (T) for tidlig behandling i tabellen og BBCH 60 merket som (S) for sein behandling i tabellen. Noen ledd er behandlet en gang og noen er behandlet ved begge tidspunktene. Som kontroll er et ledd uten behandling.


Tabell 1. Behandling og resultater for de ulike leddnummer. 

Ledd

Behandling

Avling

Kg per daa

Vann %

Ved høsting

Sein Legde %

Ledd 1

Ubehandlet

828

19,1

50

Ledd 2

75ml Stereo(T)

60ml Proline(S)

776

21,5

90

Ledd 3

25ml Bumper(T)

60ml Proline(S)

805

21,2

70

Ledd 4

37,5ml Stereo(T)+

12,5ml Bumper(T)

60ml Proline(S)

798

21,3

85

Ledd 5

20ml Proline(T)+

12,5ml Bumper(T)

60ml Proline(S)

894

20,2

43

Ledd 6

25ml Bumper(T)+

15ml Talius(T)

60ml Proline(S)

800

20,3

60

Ledd 7

25ml Bumper(T)

30ml Comet Pro(T)

60ml Proline(S)

858

19,4

45

Ledd 8

60ml Proline(S)

711

19,6

90

Ledd 9

40ml Proline(S)+

37,5ml Stereo(S)

755

20,8

85

Ledd 10

40ml Proline(S)+

12,5ml Bumper(S)

845

19,0

55

Ledd 11

60ml Proline(S)

15ml Talius(S)

834

20,0

88

Ledd 12

60ml Proline(S)+

30ml Comet Pro(S)

780

20,6

90

 

Tabell 2. Avling for de ulike behandlingene. Behandlinger for ulike ledd er oppgitt i tabell 1.


Diskusjon

Avlingene er imponerende høye over hele feltet. Feltet var ikke veldig angrepet av soppsykdommer foruten en jamn forekomst av mjøldogg. Mjøldoggen ble nok relativt greit bekjempet. Feltet var utsatt for ganske kraftig legde (tabell 1) og den ubehandlede ruta var av de som hadde minst legde. En kan ikke utelukke at legdeprosenten har hatt innvirkning på ruteavlingene i dette feltet.

Konklusjon
Smittepresset i feltet var kanskje mindre enn skulle forvente i år og ubehandlede ruter har klart seg bra med god avling. Ved å sammenligne ruter med omtrent likt legdenivå er avlingene likevel høyere på behandlede ledd sammenlignet med ubehandlet ledd. 2015 kan karakteriseres som et utfordrende år, slik at vi trenger flere år for å se trender i slike forsøk.

 

 

 

 

 

Feltvert

Einar Nordbø, Sørnypan

Jordart

Siltig lettleire, moldinnhold 2,0%

Jordanalyse

pH:6.5, P-AL:12, K-AL:12

Gjødsling

70kg 22-3-10 (Vår)+ 24kg NS 27-0-0 delgjødsling

Sådato

5.Sept 2014

Høstedato

16.Sept 2015

Forgrøde

Havre

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.