Rekordmange deltakere på Midt-Norsk Gulrotmøte 2018

13.02.2018 , Olaug Bach

Rundt 30 deltakere møttes til faglig utveksling og påfyll i Trondheim 10. januar. Vi begynte som alltid med lunsj før det faglige programmet starta med oppsummering av vekstsesongen, fra Smøla i sør til Namdalen i nord.

Smølaværingene diskuterer gulrot også på båtturen heim fra gulrotmøte i Trondheim. Foto: Olaug Bach

Smøla:

"Normal" våronn, grei spiring. Jevnt fuktig hele sesongen, til tider for fuktig og ikke mulig å kjøre i åkeren – ugraset fikk da et lite forsprang. Grei temperatur, september veldig fin og varm, økning i avlinga denne mnd. Om lag 20 % større avling enn 2017. Lite gulrotflue. "Ny" skadegjører på Smøla i år: Åkersnegle i et par åkrer. Ellers noe gropflekk og litt tuppråte. Fikk et par regnværsperioder på den siste rota under opptakinga.

 

Fosen:

Litt sein såing i mai. Grei sesong. Innhøsting til normal tid. De fleste ferdige til regnet kom. Sprøyting mot balderbrå før spiring var noe vi lyktes med i år. Noe tuppråte, kvitflekk på noen kasser. Funn av tege i år, det er uvanlig for Fosen men gjorde ikke mye skade.

 

Frosta:

Grei sesong. Innhøsting til normal tid. Grei kvalitet, men det er en del tuppråte, men også store variasjoner.

 

Levanger:

Det var en del tegeangrep i år, så det bør brukes duk mot tege. På med duk raskest mulig etter såing.

For tørt og varmt under opptakinga slik at det ble perioder med opptaksstopp. Sorten Natalie begynner å få sorte tupper, pga varmt under opptak. Romance holder seg fint, men hadde kjøligere forhold under opptak. Har fått tuppråte i felt som var tørre (Brillyance).

Litt "treigt" salg av økologisk gulrot i GH systemet, oppleves som motsatt i Coop.

 

Namdal:

Vått! Men kurante forhold under opptak. Opplever tuppråte i alle sorter og fra alle jordtyper. Tega har vært aggressiv der det ikke ble lagt duk umiddelbart etter såing.

 

Det er et felles ønske fra forsamlinga er at det må jobbes videre med tuppråte. Dette er den største årsaken til svinn i gulrotproduksjonen i Midt-Norge. Viktig med samarbeid i Midt-Norge, undersøke jorda, jordprøver, forgrøde, vekstskifte …

 

Sortsprøving 2017

Gunn Randi hadde gjennomgang av sortsprøvinga i 2017. Mange nye sorter har kon form, "bredskuldre" og spisse, men ingen som utmerker seg mer enn de gode sortene vi har fra før. De beste går videre i forsøk i 2018.

 

Bladgjødsling

Tonje gikk gjennom resultater fra lagringa etter bladgjødslingsforsøk. Resultater etter lagring viser tendens til litt mindre svinn/større prosent salgsvare der en har fulgt opp tilrådinger om bladgjødsling etter bladprøver. Men ingen sikre utslag enda.

 

Lagringsresultat fra prosjektet Optirot v Erlend Indergård, Sintef

Indergård gikk gjennom lagertypene som er med i prosjektet og hva han har registrert.

Her er stikkord for hva en bør være oppmerksom på ang. lager og lagring:

Tenk luftsirkulasjon! Ikke fyll kassene for mye! Kassene må stå rett vei! Ikke lag "tuneller"!

Framtidas kuldemedium: Sjekk status på aktuelt kuldemedium før ev. det gjøres endringer på/i lager. Mange kuldemedier skal fases ut de kommende åra pga av uheldige klimaeffekter.

Presisering: Omnivent er en produsent (nederlandsk) av ulike lagersystem og ikke et bestemt lagersystem.

 

Asterix ugrasrobot v. Frode Urdal, Adigo AS

På nettet finner dere noen innslag om/med utvikling og bruk av roboten, f.eks.:

 

https://www.nibio.no/nyheter/vant-innovasjonspris-for-ugrasrobotFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.