Prøving av byggsorter med og uten soppsprøyting og vekstregulering

20.04.2016 (Oppdatert: 09.03.2017)

I 2014 ble det startet en forsøksserie der de viktigste markedssortene blir prøvd med og uten sopp- og stråforkortingsmidler.

Ill.foto: Eivind Leksås

Disse feltene vil i tillegg til verdiprøvingsfeltene gi oss et mye sikrere grunnlag for sortsveiledning til den enkelte bonde. Forsøkene er en del av prosjektet KornFuth, som finansieres av Fondet for Forskningsavgift i landbruket og forskningsmidler over jordbruksavtalen.

NLR Sør Trøndelag hadde et felt på Leinstrand og et felt på Ørlandet i 2015. Feltet på Leinstrand ble sådd 6.mai og feltet på Ørlandet 4.mai. Feltene hadde ganske lik utvikling gjennom vekstsesongen. Feltene er gjødslet og ugrassprøytet etter feltvertenes praksis.

Sortene ble prøvd med og uten soppsprøyting og vekstregulering etter følgende forsøksplan nedenfor.

Behandlinger
1. Ubehandlet
2. 50 ml Delaro + 40 ml Cerone (BBCH 45-49)

Det ble gjort sykdomsregistreringer 12.August i tillegg til registreringer av legde, strå- og aksknekk. Feltet på Ørlandet ble tresket 14.sept under tørre forhold. På Leinstrand ble det tresket 24.sept med en forholdsvis høy vannprosent da høsteforholdene var til dels utfordrende høsten 2015.

 

 

Sorter

Avling Kg per daa

Ørlandet

Vannprosent

Ved høsting

Ørlandet

Avling kg per daa

Leinstrand

Vannprosent

Ved høsting

Leinstrand

 

Spragleflekk

% dekning

Ørlandet

Spragleflekk

% dekning

Leinstrand

6- rad

Med

Beh.

Uten

Beh.

Med

Beh.

Uten

Beh.

Med

Beh.

Uten

Beh.

Med

Beh.

Uten

Beh.

Med

Beh.

Uten

Beh.

Med

Beh

Uten

Beh.

Tiril

395

305

14,7

14,9

519

456

29,9

29,0

1

3

3

10

Heder

399

390

14,6

14,3

559

482

26,9

31,6

2

8

7

7

Edel

460

311

14,8

14,9

693

544

26,9

31,7

1

4

1

3

Brage

419

335

14,4

14,2

531

535

29,7

32,4

1

5

1

8

Rødhette

422

403

14,7

14,6

708

561

29,7

31,4

1

4

1

3

 

2-rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyra

402

411

15,7

15,1

534

539

30,5

31,7

1

4

3

10

Iver

445

386

15,3

14,3

536

456

30,9

34,4

1

3

1

9

Helium

442

465

15,9

15,3

599

631

35,1

31,4

2

3

1

5

Marigold

481

456

14,8

14,6

661

553

36,3

36,6

1

8

1

4

Fairytale

509

484

16,4

14,9

640

639

36,7

32,9

1

3

1

5

Salome

505

479

16,1

15,6

563

577

36,7

33,0

1

4

1

5

 

Diskusjon
Det ble observert en del Spragleflekk i feltene. Byggbrunflekk og Gråøyeflekk var det mindre å se til. Vi ser jevnt over klare utslag på mindre Spragleflekk i de rutene som ble behandlet. Avlingene på Ørlandet er lavere sammenlignet med feltet på Leinstrand. Noe av avlingsforskjellen kan skyldes lettere jordart på Ørlandet og derav mere utvasking i vekstsesongen 2015 som gav oss til dels store nedbørsmengder på kort tid. Feltet på Ørlandet hadde heller ikke legde hverken på behandlede eller ubehandlede ruter. På Leinstrand var det en del legde og helt klart utslag med mindre legde i behandlede ruter. Tyra og Helium er to av sortene som i begge forsøkene gav negativt utslag for behandling. At noen sorter gir negativt utslag på vekstregulering har vi sett tidligere og det gjelder særlig for kravstore sorter og under ugunstige vekstvilkår. Den oppsatte forsøksplanen gir oss ikke mulighet til å skille mellom effekt av soppsprøyting og stråforkorting. I praktisk dyrking ville en nok ha skilt mere mellom hvilken åker og sort som ble behandlet med både sopp og vekstregulering og hvilken som behandles kun med soppmiddel. På den andre siden er det sorter som Edel og Tiril som utmerker seg med stor avlingsrespons ved behandling.

Konklusjon
Alle 6- rad sortene med unntak av Brage på Leinstrand (-4kg/daa) gir god avlingsøkning ved behandling med sopp- og vekstregulering. Spesielt Tiril og Edel har gitt god respons for behandlingene. Den største avlingen (708kg/daa) nådde den nye sorten Rødhette. Responsen på behandling var langt større for Rødhette på det ene feltet slik at ytterligere erfaringer er nødvendig. Av markedssortene hadde Fairytale størst avling på Ørlandet og Edel størst avling på Leinstrand. De største avlingene ble oppnådd i behandlede ruter.

 

Feltverter

 

Feltvert

Einar Nordbø, Sørnypan

 Bjørn Anderssen, Austrått

Jordart

Siltig lettleire, moldinnhold 3.4%

 Siltlig mellomsand, moldinhold 4,9%

Jordanalyse

pH:6.9, P-AL:9, K-AL:14

 pH:6.5 P-AL:13, K-AL:10 

Gjødsling

50kg 22-3-10

 4t blautgj storfe +30kg 25-2-6

Sådato

6.mai

 4.mai

Høstedato

24.sept

 14.sept

Forgrøde

Havre

 ByggFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.