Avlingskamp Trondelag 118 Havard E Hanger
Medlem
⋅ Korn

Valg av såkornmengde og hvordan skal vi tenke ved variabel tildeling av såkorn?

Å variere utsåingsmengden på bakgrunn av kunnskap om sted, klima og jordvariasjon er et verktøy vi har for å styre plantebestanden og optimere avlingen på ulike deler av et felt. Ved hjelp av forsøk og praktiske erfaringer har en kommet fram til anbefalte såmengder for de ulike kornartene, men det er mange forhold som kan påvirke optimal såmengde det enkelte år, eller på ulike lokaliteter.
NLR Trøndelag SA
Gras inset
Medlem
⋅ Grovfôr

Muligheter med NIR sensor

NIR sensor blir mer og mer populært og det kommer stadig flere forskjellige nye typer NIR sensorer på markedet for bønder, både håndholdte og maskinintegrerte.
NLR Trøndelag SA
Nlr 58957811383
Medlem
⋅ Gjødsling

Presis gjødsling

Rett mengde gjødsel plassert på rett sted til rett tid, øker sjansen for bedre opptak og utnyttelse av nitrogenet. Hovedgevinsten ved å styre gjødseltildelinga er bedre utnyttelse av nitrogen som gir positiv innvirkning på både klima og økonomi.
NLR Trøndelag SA
Bruk av satelitt
Medlem
⋅ Gjødsling

Bruk av satellittbilder ved tidlig gjødsling til bygg

Å bruke satellittbilder som viser variasjonen i biomassen i åkeren er et nyttig verktøy for å lage en tildelingsfil for variabel tildeling av gjødsel
NLR Trøndelag SA
Kjorespor 2
Medlem
⋅ Faste kjørespor

NLR hjelper deg å legge kjørespor

Hva er det beste kjøremønsteret? Og hvor bør eventuelle faste kjørespor legges? Kombinasjonen av din egen kunnskap, våre råd og et kraftig dataprogram kan gi nyttige resultater.
NLR Trøndelag SA
NLR
Preis Tronder variable samengde og gjodsel A
Medlem
⋅ Korn

Variabel såmengde for økt kornavling

Variabel såmengde for å styre plantebestand og optimere avling på ulike deler av åkeren
NLR Trøndelag SA
Bilde1
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Erfaringer med dekningskartbilen i Trøndelag

I januar 2020 kjørte Dekningskartbilen i NLR Trøndelag . Målet var å registrere korreksjonssignaler og være en rullende undervisnings plattform.
NLR Trøndelag SA
Nlr 59043362856
⋅ Maskinteknikk

Kartlegger dekningsforhold for presisjonsutstyr

Like etter jul kommer den til Trøndelag og Nord-Vestlandet for en grov kartlegging av dekningsforholdene for presisjonsutstyr.
NLR Trøndelag SA