Bruk av satelitt
Medlem
⋅ Gjødsling

Bruk av satellittbilder ved tidlig gjødsling til bygg

Å bruke satellittbilder som viser variasjonen i biomassen i åkeren er et nyttig verktøy for å lage en tildelingsfil for variabel tildeling av gjødsel
NLR Trøndelag SA
Kjorespor 2
Medlem
⋅ Faste kjørespor

NLR hjelper deg å legge kjørespor

Hva er det beste kjøremønsteret? Og hvor bør eventuelle faste kjørespor legges? Kombinasjonen av din egen kunnskap, våre råd og et kraftig dataprogram kan gi nyttige resultater.
NLR Trøndelag SA
NLR
Preis Tronder variable samengde og gjodsel A
Medlem
⋅ Korn

Variabel såmengde for økt kornavling

Variabel såmengde for å styre plantebestand og optimere avling på ulike deler av åkeren
NLR Trøndelag SA
Bilde1
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Erfaringer med dekningskartbilen i Trøndelag

I januar 2020 kjørte Dekningskartbilen i NLR Trøndelag . Målet var å registrere korreksjonssignaler og være en rullende undervisnings plattform.
NLR Trøndelag SA
Nlr 59043362856
⋅ Maskinteknikk

Kartlegger dekningsforhold for presisjonsutstyr

Like etter jul kommer den til Trøndelag og Nord-Vestlandet for en grov kartlegging av dekningsforholdene for presisjonsutstyr.
NLR Trøndelag SA